Önleyici Diplomasi Teorisi ve Pratiği: Makedonya'ya Önleyici Barış Gücü Yerleştirilmesi Olgusu

Bu çalışma önleyici diplomasi teorisine özel olarak vurgu yaparak Makedonya’da yapılmış olan önleyici barış gücü yerleştirme olgusuna odaklanmaktadır. Nicolaidis’in ortaya attiğı önleyici aksiyon modeli analitik araç olarak kullanılmıştır. Bu modelde önleyici diplomasi kavramı Makedonya’ya önleyici barış gücü yerleştirilmesinin açıklanmasına yardımcı olmaktadır. Makedonya’daki Birleşmiş Milletler Önleyici Barış Gücü Kuvvetleri (BMÖBGK) Birleşmiş Milletler’in tarihinde bir ilk olarak önleyici barış gücü olarak görevlendirilmiştir. Bu çalışma devletler içi ve arası çatışmalarda bir çözüm aracı olarak önleyici diplomasinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaç edinmiştir. Ayrıca gelecekteki önleyici barış gücü yerleştirmelerinde kullanılabilecek öneriler ve çıkarılacak dersleri de sunmaktadır.

The Theory and Practice of Preventive Diplomacy: The Case of Preventive Deployment in Macedonia

This study will focus on the preventive deployment in Macedonia with special emphasis on the theory of preventive diplomacy. Nicolaidis’s prevention action model is used as an analytical framework. In the model, the concept of coercive diplomacy is helpful in explaining the preventive deployment in Macedonia. The United Nations Preventive Deployment Force (UNPREDEP) in Macedonia is the first United Nations peacekeeping operations with a mandate on preventive deployment. The study aims to contribute to the improvement of preventive diplomacy in order for this to become a tool for conflict prevention in inter- and intra-state conflicts. It also offers suggestions and lessons for future preventive deployment activities.

Kaynakça

.....