Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Susanna tamaro’nun “yüreğinin götürdüğü yere git” adlı romanının zamansal ve uzamsal olarak çözümlenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Modern Diller Bölümü1
Görüntülenme :
346
DOI :
Özet Türkçe :

Göstergebilim, göstergeleri daha basit şekliyle işaretleri çözümleme bilimi olarak adlandırılabilir. Türkiye’de 1960’lı yıllarda belirtibilim, imbilim terimleri ile adlandırılan bu bilim dalı için daha sonraları göstergebilim adı benimsenir ve yaygın olarak kullanılır. Bu çalışmanın amacı, Susanna Tamaro’nun 1994 yılında mektup roman olarak yazdığı Yüreğinin Götürdüğü Yere Git adlı romanını göstergebilim bağlamında incelemektir. Bu inceleme sırasında adı geçen roman, Greimas’ın bir metnin incelenmesinde esas aldığı yüzeysel boyut, sözdizimsel anlatı boyutu ve temel anlamsal boyut arasından, anlatının olay örgüsü ve akışı, yani anlatının kurgusu üzerine yoğunlaşan sözdizimsel anlatı boyutu çerçevesinde zamansal ve özellikle uzamsal anlamda analiz edilecektir. Greimas’ın sözdizimsel anlatı boyutu, anlatının olay örgüsü, akışı, kısaca kurgusu ile ilgilidir. Sözdizimsel anlatı boyutuna göre, geleneksel şema ve kurallara uygun eserler kapalı; olayların gelişme ve anlatılma sıralarının birbirine uymadığı, zaman içinde ileri geri sıçrayışlar yapan eserler açık yapıt sayılır. Bu boyut, olay örgüsünün düzeni ve sıralanışı yanında, kahramanların seçimi, zaman ve mekân kullanımı gibi öğeleri de kapsar.

Özet İngilizce :

Semiotics can be named as the science of analysing indicators, in a simpler way, signs. Later, this science, which was named as science of symptoms and science of signs in the 1960’s, is named as semiotics and this term starts to be used commonly afterwards. The aim of this study is to analyse Susanna Tamaro’s novel called Yüreğinin Götürdüğü Yere Git, written in 1994 as an epistolary novel, in terms of semiotics. During this analysis the aforementioned novel will be examined in relation to Greimas’s syntactic meaning dimension which is among his three dimensions used to analyse a text together with superficial dimension and basic semantic dimension and which focuses on the plot and flow of the events, namely the fiction of the narrative. Greimas’s syntactic meaning dimension is concerned with the plot and the flow of the events, in short the fiction of the narrative. According to the syntactic meaning dimension, works suitable to the traditional scheme and rules are called “closed”; while the works in which the development and narrative order of events do not match and there are jumps back and forth in time, are regarded as “open” works. This dimension includes elements such as the selection of the heroes, the use of time and space along with the layout and the order of the plot.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :