Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Necip fazıl kısakürek’in “anneciğim” şiiri üzerine bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
530
DOI :
Özet Türkçe :

Göstergebilimsel (semiotik) inceleme yöntemi, diğer dilbilim analiz metodu ve modern metin çözümleme yöntemleri gibi şiir türünün incelenmesinde metne farklı bir bakış açısından bakma imkânı vermektedir. Bu bağlamda, Necip Fazıl Kısakürek’in “Anneciğim” isimli şiirinin ses, cümle ve anlam bakımından incelendiği bu çalışmada da, göstergebilimsel bakış açısının sağladığı imkândan yararlanılmaya gayret edilmiştir. Ölüm, karanlık, kaos ve zulmet içinde ilerleyen bir yolculuğu anlatan şiir incelenirken, öncelikle şekil ve anlam ilişkisi kurulmuştur. Metnin derin yapısında yatan anlamı çözümleyebilmek gösteren ve gösterilen arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılmasıyla mümkündür. Bu amaçla, metin bölüm bölüm ele alınmakla birlikte, çoğunlukla sözcük düzeyinde bir incelemeye gidilmiştir. Şiirde var olan ölüm ve arayış izlekleri değerlendirilirken, özellikle üzerinde durulması gereken kavram “anne”dir. Anne, Necip Fazıl’ın duygu dünyasında özel bir yere sahiptir. Bu anlamda şairin annesi hakkında kaleme aldığı anılarına da yer verilmiş ve Anneciğim şiirine farklı bir bakış açısı getirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Semiotic analysis of poem text analysis method gives the opportunity to look at from a different perspective. Other methods, such as linguistics and textual analysis of modern. Necip Fazıl Kısakürek’s poem which is name of “Anneciğim ‘Mummy’” is examined according to voice, sentence and meaning. In the article is followed semiotic viewpoint. The poem is told a journey in which the poet in death, chaos, dark and darkness. While the poem is examined to get in toch with form and meaning is studied. Analyze the deep structure of the underlying meaning of the text, the relationship between the signifier and the signified is possible with determination. The poem is taken up chapter by chapter for this purpose. But usually is given place to an examination in word level. Poetry themes of death and seeking evaluated. Especially focused on the concept of the mother.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :