Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Hakemli Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi (ACED)

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf tekrarı yapan ortaöğretim öğrencilerinde görülen başarısızlık nedenlerinin çalışma davranışı ve sınav kaygısı değişkenleri açısından incelenmesi uygulamalı ankara örneği

Yazar kurumları :
MEB, Yenimahalle Batıkent Lisesi1, Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni2, Hitit Üniversitesi BESYO3, Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi4
Görüntülenme :
503
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma Ankara ili içerisinde bulunan 4 ilköğretim okulunda okuyan 156 kız ve erkek öğrenciye yönelik uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma yaklaşık olarak 5 ay sürmüştür. Araştırmanın yapılacağı okul ve öğrencileri için Ankara il milli eğitim müdürlüğünden izin alınarak uygulama yapılmıştır. Uygulamada kullanılan anket daha önce kullanılmış ve güvenirliliği sağlanmış bir anket olup, anket üzerinde bazı değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sırasında araştırmaya destek olması ve daha güvenilir bir uygulama gerçekleşmesi açısından 1 sosyal uzman, 1 okul öncesi uzman, 1 psikolog ve birde sınıf öğretmeninden oluşan grup ile çalışma yapılmıştır. Ayrıca araştırma konusunda 6 farklı alandan uzman görüşü alınmıştır. Yapılan araştırma ilköğretim 9-10-11 ve 12 nci sınıf öğrencilerine yönelik yapılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen veriler SPSS 20 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Analiz öncesinde uygulamanın güvenilir olup olmadığının saptanması amacıyla güvenirlilik analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda alfa değeri olarak 0.893 kat sayısı elde edilmiştir. Elde edilen kat sayı çalışmanın oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Ayrıca uygulamada frekans tabloları, betimleyici istatistikler, bağımsız örneklem, t testi, pearson korelasyon analizi, tek yönlü varyan analizi ve Tukey testlerinden de faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda; katılımcıların 10 ve 12 nci sınıf öğrencilerinin çalışma esnasında not tutma, dersi dinleme ve sınava hazırlanma konularında yargıcı oldukları, 9 ile 11 nci sınıf öğrencilerinin ise bu yönde daha az yargıcı olduğu görülmüştür. Yine katılımcıların çalışma tercihleri ile hangi dersi ya da konuyu nasıl çalışacağına ilişkin bilinçlilik seviyelerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Sınavlarda başarı durumunun düşük olmasına ilişkin kaygı düzeyinin her dört sınıfta da aynı seviyede ve yüksek derecede olduğu da dikkat çeken hususlar arasında yer almaktadır. Katılımcıların yaş oranı yükseldikçe kaygı düzeyinin azaldığı yaş seviyesinin düştüğünde ise kaygı seviyesinin yükseldiği de saptanan sonuçlar arasındadır.

Özet İngilizce :

This study was practically carried out on a total of 156 male and female students studying in 4 elementary schools in the city of Ankara. The study took 5 months approximately. The practice was carried out upon receiving permission for the related schools and students on which the practice would be carried out from Ankara provincial directorate for national education. The questionnaire used in the practice was previously used, its reliability was ensured, and some changes were made in the questionnaire. In order to support the study and to carry out a more reliable practice during the research, the study was carried out with a group consisting from 1 social expert, 1 pre-school expert, 1 psychologist and a class teacher. The opinions of experts from 6 different fields were taken concerning the research. The research was carried out as directed to the elementary school students at 9th-10th-11th and 12th grades. Data obtained following the research were analyzed with SPSS 20 statistics program. Prior to the analysis, a reliability analysis has been performed in order to ascertain whether the practice is reliable. The alpha value following the analysis was obtained as 0.893. The coefficient acquired proves that the study is highly reliable. Frequency tables, descriptive statistics, independent sample, t test, Pearson correlation analysis, one-way variance analysis and Tukey test were utilized in the practice. Following the research, it has been seen that students at 10th and 12th grades are judgmental regarding taking notes during study, listening to the teacher and preparing for the exam; and the students at 9th and 11th grades are less judgmental concerning the same issue. It has also been stated that the awareness level of the participants regarding the study preferences and how they should study which lesson or subject is low. It is also among the remarkable points that the anxiety level regarding the low level of success in exams is same and high in all four grades. It has been concluded that the older the participants are, the less the anxiety level is; the younger the participants are, the higher the anxiety level is.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :