Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Hakemli Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi (ACED)

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

60-72 aylık çocuklar için bilim öğrenmeyi değerlendirme testi’nin türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1, Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
415
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Samarapungavan, Mantzicopoulos, Patrick ve French (2009) tarafından geliştirilen Bilim Öğrenmeyi Değerlendirme Testi’nin (Science Learning Assessment) Türkçe uyarlaması ile geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Araştırmanın çalışma grubu Ankara ili Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarının anasınıfına devam eden 60-72 aylık toplam 301 çocuktan oluşmaktadır. Bilim Öğrenmeyi Değerlendirme Testi’nin yapı geçerliğini incelemek için Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi yöntemleri, güvenilirliğinin belirlenmesi için ise KR-20 güvenirlik katsayısı, madde toplam korelasyonu ve test tekrar test korelasyonu kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda toplam 24 maddeden oluşan testin iki faktörlü bir yapıdan oluştuğu belirlenmiştir. Birinci faktör toplam varyansın %18.28’ini, ikinci faktör toplam varyansın %13.09’unu açıklarken; iki alt faktörün birlikte toplam varyansın %31.37’sini açıkladığı görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen yüksek uyum değerleri, ölçeğin 2 faktörlü yapısının doğrulandığını göstermiştir. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için KR-20 güvenirlik katsayısı hesaplanmış birinci alt faktör için .75; ikinci alt faktör için .81 ve testin tamamı için .78 olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda Bilim Öğrenmeyi Değerlendirme Testi’nin geçerli ve güvenilir bir araç olduğu sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this research was at adapting The Science Learning Assesment which was developing by Samarapungavan, Mantzicopoulos, Patrick and French (2009) in a Turkish population and studying it’s properties of reliability and validity. The study group consists of 301 children who are 60-72 months old and in preschool education in schools from Ministry of National Education in Ankara. Exploratory and confirmatory factor analysis, item-total correlations, test-retest correlations, KR-20 reliability analysis were performed in the scope of the reliability and validity study of the Science Learning Assesment Test. As a result of the analysis, a total of 24 items of the test consists of a two-factor structure was determined. While the first factor explained 18.28% of the total variance and the second factor explained 13.09% of the total variance; it was seen that two lower factor explained 31.37% of the total variance together. The high adaptive values obtained as a result of the confirmative factor analysis showed that the two factor structure of the scale was corfirmed. Internal consistency coefficients of Cronbach alpha were calculated; it was determined as .75 for the first lower factor; .81 for the second lower factor and .78 for the whole scale. In view of the acquired findings, the Science Learning Assesment Test was proved to be valid and reliable for 60-72 months old children.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :