Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Terörle mücadelenin zorlukları ve bu zorlukları aşmada farklı bir yaklaşım: demokratik mücadele yöntemi

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1
Görüntülenme :
810
DOI :
Özet Türkçe :

Terörle mücadele her zaman zordur ve terör sorunu ile karşı karşıya kalan her ülke için terörle mücadele sürecinin bazı açmazları bulunmaktadır. Terörün nedenlerinin göz ardı edildiği, güvenlik kaygısı ile kolluk güçlerinin fiili müdahalesinin esas alındığı, güvenlik kaygılarının demokrasiye tercih edildiği klasik mücadele düşüncesi ve yöntemlerinin başarısız olduğu veya kısmi bir başarı sağladığı tarihsel süreç içerisinde anlaşılmıştır. Şiddeti esas alan düşünce ve yöntemlerin terörle mücadelede istenen başarıyı sağlayamaması bu düşünce ve yöntemlerin eleştirilmesini, sorgulanmasını ve yeni mücadele yaklaşımlarının ortaya konulmasını da beraberinde getirmiştir. Terör ve terörizmle mücadele sürecinde karşı karşıya kalınan açmazların ortadan kaldırılması hususunda demokratik kuralları esas alan demokratik mücadele yaklaşımının terörle mücadele sürecine büyük bir katkı sunma potansiyeli taşıdığı tarihsel süreç içerisinde kabul görmeye başlamıştır. Demokrasiyle yönetilen birçok ülkede evrensel hukuk normları içerisinde kalınarak terörle mücadele edilemeyeceği ve demokratikleşme süreçlerinin terörle mücadeleye zarar vereceği düşüncesiyle yürütülmekte olan klasik mücadele yaklaşımları terk edilmiştir. Klasik mücadele yaklaşımlarının terk edilerek teröre neden olan siyasal, ekonomik, psikolojik, sosyal ve kültürel şartların dikkate alındığı, uluslararası sistemi göz ardı etmeyen, insan merkezli demokratik mücadele yaklaşımının benimsenmesi terör sorunun çok yönlü bir perspektifte ele alınmasını da gerekli kılmıştır. Bu çalışmada terör ve terörle mücadele sorunu geniş bir çerçevede ele alınmakta ve terörle terör örgütlerinin oluşumunun engellenmesi, var olan terör örgütlerinin etkisizleştirilmesi ve tasfiyesi ile teröre bulaşmış insanların topluma yeniden kazandırılması süreçlerinde demokratik mücadele yaklaşımının neden gerekli olduğu vurgulanmaya çalışılmaktadır.

Özet İngilizce :

Struggle with teror and terrorism is always difficult, and all states that have to struggle with teror face with many obstacles. Historical process demonstrated that struggle with terorism by clasical means such as ignoring the reasons behind teror, using military power, prefering non democratic methods could not bring the success. It has been understood that violence can not be prevented with using violence and new mothods should be found in order to overcome the question of terror and terrorism. In this respect it may be argued that the methods contain more democratic values may well contribute to the struggle with terror and terrorism. The policy of struggling terrorism with clasical means which assume that it would not be possible to overcome terrorism staying within democratic law norms has been left in many democratic states. It is necessary to handle the question of terror and terrorism by a more comprehensive and democratic perspective, accepting that the issue has political, economic, psychological, social and cultural dimentions that have to be taken into account. In this paper, terror and question of to struggle with terrorism has been taken into account in a more broader perspective, accepting that democratic approaches and means will be more effective to solve the question and create a peacefull society.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :