Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Public policy in the age of terrorism: are government policies vulnerable to terrorist activities?

Yazar kurumları :
Turkish National Police Academy1
Görüntülenme :
482
DOI :
Özet Türkçe :

Are government policies affected by terrorist attacks? This study argues that terrorism, as one of the most intriguing phenomenons of the post modern world, profoundly affects government policies because of several reasons. First, terrorist groups can be considered as policy entrepreneurs or interest groups since they want to change policies for the benefit of for a specific group of people. Terrorist attacks, second, cause the emergence of policy window for policy change. Third, terrorist attacks can function as punctuation to incremental policy-making. Fourth, terrorist incidents can be an effective agenda setter. Terrorism, fifth, can be considered a sign of failure of policies. And finally, terrorist attacks facilitate innovation and diffusion of policies all across the world. Obviously, terrorists aim to send political messages through attacks. Governments need to pay special attention for not letting terrorist attacks to set agenda, to diffuse specific policies, to use policy window for the benefit of the latter, and to cause dramatic policy changes. However, policymakers must provide adequate political means for diverse segments of the society to send their own political messages to policymakers.

Özet İngilizce :

Hükümet politikaları terörist saldırılardan etkilenir mi? Bu çalışma, postmodern zamanların en dikkat çekici fenomenlerinden olan terorizmin birçok nedenden dolayı hükümet politikalarını etkilediğini vurgulamaktadır. Birincisi, terörist gruplar kamu politikalarını kendi çıkarları yönünde etkilemeyi hedefledikleri için politika çıkar grupları olarak nitelendirilebilirler. İkincisi, terörist saldırılar politika değişimi için politika fırsat penceresinin açılmasına neden olmaktadır. Üçüncüsü, terör saldırıları genellikle statik bir görünüm arz eden politikalarda köklü değişimlere neden olabilmektedir. Dördüncüsü, terör olayları gündemi belirleyen etkiye sahiptir. Beşincisi, terörizmin ortaya çıkması uygulanan politikalardaki başarısızlığın işareti olarak değerlendirilebilir. Son olarak da terör bazı politikaların dünyanın değişik yerlerine yayılmasını kolaylaştırabilir. Açıktır ki, teröristler, saldırılar vasıtasıyla politik mesajlar vermeyi amaçlamaktadırlar. Bu bağlamda, hükümetler, teröristlerin gündemi belirlemesine, bazı politikaların yayılmasına neden olmasına, politika pencerelerini kullanarak kendi çıkarlarını ön plana çıkarmasına ve politikalarda çok köklü değişikliklere neden olmasına engel olmalıdır. Bununla birlikte, politika-yapıcılar, toplumdaki değişik grupların kendi politik istek ve mesajlarını yayabilecekleri uygun ve yeterli ortamlar ve kanallar sağlamalıdır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :