Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Association between migrant prostitution, trafficking in women and serious crime in turkey

Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Police Department1, School of Criminal Justice, Michigan State University2
Görüntülenme :
462
DOI :
Özet Türkçe :

The communities and crime research literature suggests a positive relationship between signs of social disorder (such as prostitution) and more serious crime, which might also include human trafficking. More specifically, whereas prostitution and other forms of disorderly conduct are presumed to undermine social cohesion in the community, the resulting tolerance for disorder is expected to attract outside trouble makers as a signal of increased opportunity for delinquent or criminal behavior. Driven by previous research on social disorder and more serious crime, this study explored the association between migrant prostitution and human trafficking and other forms of violent and property crime across 81 cities in Turkey. Significant differences between the cities with and without migrant prostitution are found with regard to their serious crime rates including the incidents of human trafficking. Implications for future research as well as suggestions for law enforcement strategies from a problem solving perspective are discussed.

Özet İngilizce :

Toplum ve suç literatürü sosyal düzensizlik ve ciddi suçlar arasında pozitif bir ilişki öngörmektedir. İnsan ticareti de söz konusu ciddi suçlardan kabul edilebilir. Şöyle ki, fuhuş ve benzeri sosyal düzensizlik unsurları bir taraftan toplumdaki sosyal bütünlüğü ve dayanışmayı azaltırken, diğer yandan suça meyilli kişilerin suç işleme olanaklarını arttırır. Daha önce sosyal düzensizlik ve ciddi suçlar arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalardan esinlenerek hazırlanan bu çalışmada, Türkiye genelinde 81 ilde meydana gelen (göçmen kadınların karıştığı) fuhuş olayları ile insan ticareti ve şahsa ve mala karşı işlenen suçlar arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu çalışmada, fuhuşun yoğun olarak bulunduğu ve hiç bulunmadığı iller arasında insan ticareti oranları ve diğer suç oranları açısından anlamlı farklılıkların bulunduğu gözlenmiştir. Bu çalışmanın ileride yapılacak çalışmalara katkılar sağlayacağı ve prolem çözmede kanun uygulayıcılarına önemli desteğinin olacağı değerlendirilmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :