Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lifelong learning and its reflections on turkish elementary education curricula

Yazar kurumları :
Hacettepe University Faculty of Education1
Görüntülenme :
523
DOI :
Özet Türkçe :

Lifelong learning, in its broad sense, emphasises the spread of learning opportunities through the whole of life. Thus, lifelong learning is a continuing process improving an individual's potential and competence. The aim of this study, where document analysis is employed –a method of qualitativee research- is to state the theoretical and conceptual framework of lifelong learning and analyze the first stage of elementary education in Turkey from the aspect of lifelong learning skills. Content analysis is used to determine the emphasis placed on particular skills by particular courses in the elementary education curricula. In the study, the skills, objectives and activities of Life Sciences, Social Sciences, Science and Technology, Mathematics, Turkish and English curriculum have been accepted as analysis units. In the light of the collected data, it can be concluded that the current elementary school curricula is more sensitive to and better equipped as compared to previous curricula with respect to lifelong learning skills. Nevertheless, lifelong learning related skills and properties are not adequately reflected on curricular activities and objectives.

Özet İngilizce :

Yaşam boyu öğrenme en genel anlamıyla öğrenme fırsatlarının hayatın tümüne yayılmasını vurgulayan ve bireyin yeterliklerini yaşamı boyunca geliştiren devamlı bir süreçtir. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesinin kullanıldığı bu araştırmada, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin kavramsal ve kuramsal çerçeve ortaya konmuş ve yaşam boyu öğrenme becerilerinin Türkiye'deki ilköğretim programlarına yansımaları ana hatları ile betimlenmiştir. Çalışmada, ilköğretim birinci kademede uygulanan programlar, yaşam boyu öğrenme becerileri açısından içerik analizine tabi tutulmuş ve hangi derslerde hangi becerilere vurgu yapıldığı belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada, ilköğretim birinci kademe Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, Matematik, Türkçe ve İngilizce dersi öğretim programlarındaki hedefler, beceriler ve etkinlikler analiz birimleri olarak kabul edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda, uygulanmakta olan ilköğretim programlarının yaşam boyu öğrenme becerileri açısından önceki programlara kıyasla daha duyarlı ve donanımlı olduğu, ancak bunların kazanım ve etkinliklere yansıtılmasında eksiklerin bulunduğu söylenebilir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :