Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

How effective are initial primary teacher education curricula in turkey? student teachers, faculty, and teachers let us know

Yazar kurumları :
Hacettepe University1
Görüntülenme :
466
DOI :
Özet Türkçe :

This study focuses on perceptions of student teachers, faculty, and teachers newly graduated from the initial teacher education programmes, on how effective teacher education has been. The findings might lead to some recommendations for further improvement of teacher education in Turkey. Improvements could include wider perspectives of international studies in teacher education. For this purpose, the following questions are addressed: (1) How well have the students been prepared as primary teachers?, (2) Which components of the programme have helped to prepare students better?, (3) Is there any significant differences among the perceptions of student teachers, faculty members, and teachers graduated of these curricula?, (4) What recommendations can be put forward to improve initial primary teacher education? and (5) How might these findings contribute to wider international perspectives on teacher education? In this study, quantitative and qualitative data were gathered through the questionnaire and interviews. Data were collected from 145 student teachers, 81 faculty members in four colleges of education, and 89 newly graduated teachers from 38 colleges of education. Quantitative data were analysed using frequencies, means, and Kruskal-Wallis and Hollander Wolfe tests. Qualitative data were transcribed and coded by using an inductive coding approach and meaningful themes were generated. Finally, findings were organised according to research questions.

Özet İngilizce :

Bu çalışma, öğretmen adayı öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve yeni mezun öğretmenlerin görüşlerine göre, ilköğretime öğretmen yetiştirme (sınıf öğretmeni yetiştirme) programlarının öğretmen eğitiminde ne düzeyde etkili olduğunu belirlemek üzere yapılmıştır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: (1) Sınıf öğretmeni adayları, hizmet öncesinde bir sınıf öğretmeni olarak ne düzeyde yeterli olarak yetişmektedirler? (2) Programın hangi öğeleri, öğretmen adayı öğrencileri öğretmenliğe hazırlamada daha etkilidir? (3) Öğretmen adayı öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve bu programlardan yeni mezun olmuş öğretmenlerin hizmet öncesi öğretmen yetiştirme programlarına ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? (4) Hizmet öncesi sınıf öğretmeni eğitimini geliştirmek üzere öğretmen adaylarının, öğretim elemanlarının ve yeni mezun öğretmenlerin önerileri nelerdir? (5) Elde edilen bulgular, uluslararası düzeyde öğretmen eğitimine nasıl bir katkıda bulunabilir? Çalışmada niceliksel veriler, araştırmacı tarafından geliştirilmiş anket yoluyla, niteliksel veriler ise açık uçlu sorular ve görüşme yoluyla elde edilmiştir. Veriler, 145 dördüncü sınıf öğretmen adayı öğrenci, 81 öğretim elemanı ve 38 eğitim fakültesinden mezun öğretmenliğinin birinci ve ikinci yılında olan 89 yeni mezun öğretmenlerden elde edilmiştir. Alt problemlerin niteliğine göre, sayısal verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, Kruskal-Wallis ve Hollender Wolfe testleri kullanılmıştır. Niteliksel verilerin ise çözümleri yapılmış; kodlar ve temalar oluşturulmuş; alt problemlere cevap bulmak üzere organize edilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :