Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anadolu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü programlarının değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi1
Görüntülenme :
420
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarının mezun, öğrenci ve programlarda ders veren öğretim üyelerinin görüşlerine göre değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen "anket" aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde her önermeye ilişkin katılımcıların olumlu ve olumsuz görüşleri yüzdelik olarak verilmiş ve bunlara yönelik yorumlar yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre enstitü programlarının amaçlarının güncelleştirilmesi gerektiği, seçimlik ders sayılarının arttırılmasının yararlı olacağı, süreç odaklı değerlendirme çalışmalarına daha çok ağırlık verilmesi gerektiği, derslerde kullanılan yöntem ve tekniklerin ders amaçlarını kazandıracak nitelikte olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

This research aims to evaluate Anadolu University Social Sciences Institution's curriculum regarding to opinions of graduates, students and academicians. The data of the research are gathered by means of a questionnaire which is prepared by the researchers. In the analyzing process of the data negative and positive opinions of the participants regarding to every question were given as percentages then comments were done. As a result of the research, it is found out that aims of the curriculum should be updated, number of the elective courses should be increased, process based evaluation should be preferred and instructional methods and techniques should be arranged according to course aims.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :