Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler eğitimi lisans programının sosyal bilgiler öğretmeni özel alan yeterlikleri açısından incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
453
DOI :
Özet Türkçe :

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2006 yılında “Genel Öğretmen Yeterlikleri” daha sonra da 2008 yılında “Özel Alan Yeterlikleri” adlı çalışmalar yayınlanmıştır. Bu çalışmalarda yer alan öğretmen yeterliklerinin “öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının hizmet öncesi öğretmen yetiştirme programlarında kullanılması beklenmektedir” ifadesinden hareketle çalışmada, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri ile sosyal bilgiler eğitimi lisans programındaki zorunlu derslerin kur tanımları doküman incelemesi yöntemi ile karşılaştırmalı olarak incelenerek sosyal bilgiler eğitimi lisans programının, MEB’ce belirlenen Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerini ne ölçüde karşılayabildiği belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri” adlı çalışmasında yer alan yeterliklerden %80'inin sosyal bilgiler eğitimi programındaki zorunlu dersler ile kazandırılabileceği, %20'sinin ise kazandırılamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sosyal bilgiler eğitimi programındaki zorunlu derslerden 49 tanesinin Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerini oluşturan yeterlikler ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Geriye kalan 10 dersle ise Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri arasında ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The studies have published named “The General Teacher Competencies” in 2006 and “Special Competencies” in 2008 by Ministry of National Education. Moving the expression “it is expected that Teacher training institutions of higher education should use teacher competencies in pre-service teacher education programs” located in these studies, it was tried to determine what extent Social Studies undergraduate program can cover competencies identified by ministerial, by examining in comparison with document analysis method the descriptions of compulsory courses in Social Studies Undergraduate Program and special field competencies of Social Studies Teacher. At the end of the study, it has been concluded that 80% of competencies can be gained with compulsory courses of Social Studies Education programs and 20% of them can’t be gained, which is located in “Social Studies Teacher Special Field Competencies” by Ministry of National Education. It has been also determined that 49 of compulsory courses in Social Studies Education is associated with Social Studies Teacher Special Field Competencies. It has been concluded that remaining 10 courses is not associated with these competencies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :