Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Experienced k-12 teachers opinions on barriers preventing successful applications of a constructivist curriculum

Yazarlar :
Yazar kurumları :
ME. Ü. Education Faculty, Computer Education and Instructional Technology Department1
Görüntülenme :
351
DOI :
Özet Türkçe :

The Ministry of Education in Turkey utilizes a constructivist point of view as its philosophical framework for Curriculum. However, concerns exist among administrators, teachers, and families with regard to the successful application of the constructivist curriculum. This study investigated experienced teachers‟ perceptions about these barriers. Ten K-12 teachers with between 15 and 29 years of experience were interviewed about barriers to the constructivist curriculum and suggestions for enhancing it. The collected data were transcribed, segmented, and coded. According to the results, 8 categories emerged as barriers that prevent successful implementation of a constructivist curriculum: huge content load, insufficient infrastructure, complexity of activities compared to children‟s developmental stages, crowded classes, time limitation, insufficient in-service training, inappropriate parental support, and difficulty in assessment.

Özet İngilizce :

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı müfredat için yapılandırmacı bakış açısını filozofik çerçeve olarak belirlemiştir. Ancak, yapılandırmacı yaklaşımın başarılı bir şekilde uygulanması konusunda yöneticiler, öğretmenler ve veliler arasında büyük bir endişe bulunmaktadır. Bu çalışma, deneyimli K-12 öğretmenlerinin yapılandırmacı müfredatın başarılı bir şekilde uygulanmasının önündeki engellerle ilgili düşüncelerini araştırmaktadır. 10 tane 15 ila 29 yıl arasında öğretmenlik deneyimi olan K-12 okul öğretmeni ile yapılandırmacı müfredatın uygulanması önündeki engeller hakkında ve daha iyi uygulamalar yapılabilmesi için neler önerdikleri ile ilgili görüşülmüştür. Veriler, transkript edilmiş, bölümlenmiş ve kodlanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre yapılandırmacı müfredatın başarılı bir şekilde uygulanmasının önündeki engeller olarak 8 kategori ortaya çıkmıştır. Bu kategoriler, içerik yoğunluğu, yetersiz altyapı, aktivitelerin öğrenci düzeylerine göre karmaşık olması, kalabalık sınıflar, zaman kısıtlılığı, yetersiz hizmet içi eğitim, yanlış aile desteği ve değerlendirme zorluğudur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :