Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Modernite ve postmodernite süreçlerinde kamu yönetimi, siyasa yapım sürecinin iletişimsel motifleri ve demokratikleşme üzerine kuramsal bir tartışma

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD1, Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi B
Görüntülenme :
976
DOI :
Özet Türkçe :

Postmodernite ve modernite tartışmalarında kamu yönetimi süreçlerine en çok yöneltilen eleştiriler ilgili süreçlerin demokratikleştirilmesi üzerine olmuştur. Bilhassa, modernist kurgulamada, kamu yönetimi süreçleri teknokratik ve uzman bilginin baskınlığını kurmuş olduğu alanlar olarak düşünülmüş ve bu bağlamda araçsal ussallık modernist kamu yönetimi kuramlarının belkemiğini oluşturmuştur. Bu kapsamda, çalışmanın amacı, modernite ve postmodernite tartışmaları dâhilinde siyasa yapım süreçlerinin etkinliğine yönelik iletişim temelli süreçlerin ve temaların demokratikleşemeye katkıları bakımından kuramsal bir tartışmayı okuyucunun ilgisine sunmaktır. Çalışma hedefini gerçekleştirirken, modernizm ve postmodernizm tartışmalarını kamu yönetimi ve iletişim bilimleri bağlamında disiplinler arası bir yaklaşımla harmanlamaktadır. Toplumsal kimlikleri, siyasal sembol ve anlamları çerçeveleyen bir siyasal kültür yaklaşımı kurgulayarak, ilgili çalışma, siyasa yapım süreçleri bakımından demokratikleşme sorunu üzerine düşünmeye yönelik kuramsal bir araç geliştirmeye çalışmaktadır.

Özet İngilizce :

One of the critiques oriented to the processes of public administrative processes within the controversies of postmodernity and modernity has been the democratization of related schemes. In particular, within the modernist conception, public administrative processes have been dominated by technocratic and expertise knowledge. In this context, instrumental rationality has been the backbone of modernist designs of public administration. The basic objective of the study is to present a theoretical debate in regard to communication patterns linked to the policy-making processes within modernity and post modernity debates and the relation of the themes' contribution to the democratization.. In handling the matter, as the study succinctly presents an overview of modernity and post modernity discussions in an interdisciplinary manner between public administration and communication theory. The effort is to elucidate on theoretical tools to contemplate over the problem of democratization in relation to the policy-making by means of utilizing an approach of political culture framing identities, political symbols and meanings.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :