Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gıda sektöründe ürün ve iyileştirilmiş ürün inovasyonları: batı akdeniz bölgesi şekerleme, kakao ve çikolata alt sektörü üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
835
DOI :
Özet Türkçe :

İmalat sanayi içerisinde yer alan tüm sektörler ülke ekonomileri için vazgeçilmez öneme haizdir. Fakat bu sektörler içerisinde gıda sektörünün yeri ve önemi her zaman çok daha yüksek ve farklı olmaktadır. Çalışmada, Türk Gıda ve İçecek Sektörü içerisinde dikkat çeken performansı ve her bölgede yöresel ürünlerin üretilebilme kolaylığı nedeniyle gıda sektörü içerisinde yer alan şekerleme, kakao ve çikolata alt sektörü incelenmiştir. Çalışmanın amacı, bu alt sektörde faaliyet gösteren işletmelerin ürün ve iyileştirilmiş ürün inovasyonu kararı almalarında hangi faktörlerden etkilendiğini ortaya koyarak, bu bölgesel katkının inovasyonla artırılıp artırılamayacağını ve ulusal bir değere dönüştürülebilme olanaklarını araştırmaktır. Sözü edilen iki olgunun (inovasyon kararı ile inovasyonun belirleyicilerinin) birbirinden bağımsız olup olmadığı Fisher’s Exact testi ile test edilmiş ve incelenen gıda sektörü alt sektöründe firmaların inovasyon kararları üzerinde genel olarak etkili olacağı düşünülen faktörlerin çok fazla etkili olmadığı sonucuna varılmıştır. Firmaları inovasyon konusunda tetikleyen faktörler ise; AR-GE faaliyetinde bulunmaları, ihracat yapıyor olmaları ve uluslararası ürün standartlarına uygun üretim yapma istekleri olmuştur.

Özet İngilizce :

All sectors in manufacturing industry are of crucial importance for economy of nations. However, the significance of food industry among those sectors is higher and different than the others. The reason for examining the confectionary, cacao and chocolate subsector particularly is that this sector has a noteworthy performance in Turkish food and beverage sector and that local products of this sector can easily be produced in almost all regions. Aim of this study is to determine the factors affecting firms’ product innovation and improved product innovation decisions in this subsector, to analyze whether this local contribution can be increased by innovation and to examine the possibility of transforming the local contribution into a national assess. We use the Fisher’s Exact Test to examine whether these two concepts (innovation decision and determinants of innovation) are independent of each other. Our results suggest that the factors generally considered to be effective on firms’ innovation decisions are actually not so effective. The factors appear to be effective on firms’ innovation decisions are involving in R&D activities, exporting and willingness to produce at international product standards.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :