Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Zemahşerî’nin mukaddimet’ül-edeb’inde kur’ân’la ilgili terimler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Türkmenistan İlimler Akademisi Milli El Yazmaları Enstitüsü1
Görüntülenme :
312
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede Zemahşerî'nin Mukaddimetü'l-Edeb adlı eserinde Kur'ân'la ilgili geçen kelimeler üzerinde durulacaktır. Ayrıca bu kelimeler, Mukaddimetü'l-Edeb'in elimizde olan diğer nüshalarındaki varyantlarıyla -ki buna Harizm Türkçesi ile yazılmış bazı kaynaklar da dâhildir- mukayese edilerek bilgi sunulacaktır. Burada Kur'ân'ın, mushaf, furkan vs. gibi diğer isimleri de değerlendirilecektir. Ancak bu değerlendirme Kur'ân'ın Arapçadaki eş anlamlı kelimeleri ile değil, sadece Türkçe nüshalarında olanları ile sınırlı olacaktır.

Özet İngilizce :

İn this essay we will discuss upon the words related to the Qur'an in Zemahshari's Muqaddimatu'l- Edeb. Also we will try to present these terms in a comparative sense with the other copies –some of these copies are written in Harizm Turkish- of Muqaddimatu'l-Edeb. Again we will appraise the other names of Qur'an such Mushaf, Furkan… etc. But this appraise will be limited only with synonim names of Qur'an in Turkish copies and not in that of Arabic one.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :