Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Erikson’un psiko-sosyal gelişim dönemleri teorisi açısından kuşaklararası din eğitimi ve iletişiminin önemi

Yazar kurumları :
Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
328
DOI :
Özet Türkçe :

Erikson, insanın psikososyal evreler içerisinde gelişimini devam ettirdiğini ileri sürmektedir. Bu evreler bireyin bilişsel, ahlakî ve dinî gelişiminde ve olgunlaşmasında oldukça etkilidir. Yetişkinler, çocukların içinde bulundukları bu evreleri göz önünde bulundurarak onlarla ilişki kurarlar ise daha sağlıklı sonuçlar elde edebileceklerdir. Erikson'un insanın sekiz çağı teorisi din eğitimi verirken bireylerin ihtiyaçlarına ve içinde bulundukları evrelere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulaması bakımından oldukça önemlidir.

Özet İngilizce :

Erikson emphasizes that person keeps on developing in his psychosocial stages. These stages are considerably effective in person's cognitive, moral and religious development and maturation. By taking into consideration of these stages adults will bring of more fruitful outcomes in their relations with children. Erikson's pyschosocial stages of development theory is relatively important during religious education in terms of stressing individual necessities and retaining stages that individual is in.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :