Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 26 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de marksist sol popülizm-milliyetçilik

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
574
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın konusu Türkiye'de Marksist sol hareketin 1960'lı yıllardaki yükselişi üzerinedir. Çalışmanın amacı bu problemden hareketle Marksist çağrının kitleselleşmesini anlama gayretidir. Bu amaçla Marksizm'in yerelleşmesini ve Kemalizm ile girdiği retorik ilişkiyi birer analiz birimi olarak merkeze taşımak gerekmektedir. Marksizm'in yerelleşmesi sadece 'üçüncü dünya' ve onu tarif eden coğrafyaya mahsus bir olgu değildir. Muhtelif coğrafyalarda farklı şekillenmeler kazanmayı anlatan yerelleşme, Marksizm'in yerel politik kültürel geleneklerle etkileşimine ve uğradığı kırılmalara vurgu yapar. Öte yandan Türk Marksizmi hakim politik söylem olarak Kemalizm ile ikircikli ve naif bir etkileşime girmiştir. Türk sol'unun geçmişi aynı zamanda fazlasıyla Atatürk'ü yorumlamalar tarihi olarak görülebilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The subject of this study is about the rise of Turkish Marxist movement in the years of 1960s. With this study, we tried to understand the spread of Marxism of the same years. In this manner, localization of Marxism and its relationship with Kemalist rhetoric is necessary to move to the center of our discussion as an analysis unit. Localization of Marxism is not a phenomenon only reserved for 'third world' and geography described it. Localization that refer to take different forms in various geography emphasize that Marxism interaction with local political cultural traditions and its suffering refraction. Other hand, Turkish Marxism has entered into an ambivalent and naive interaction to Kemalism as a dominate political discourse. The past of Turkish left can be also seen as history of interpretations Atatürk.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :