Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 32 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de maliye politikasi konjonktür yanlisi mi?

Yazar kurumları :
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi1
Görüntülenme :
405
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada 1998:1-2012:3 döneminde Türkiye’de maliye politikasının konjonktürelliği literatürde yaygın olarak kullanılan iki yöntemle incelenmektedir. Basit formdaki regresyonlara göre reel toplam hükümet harcamaları ve reel faiz dışı hükümet harcamaları konjonktür karşıtı görünse de ilgili katsayıların istatistiksel olarak anlamlı değildir. Üretim açığı, borç stoku ve bağımlı değişkenin bir gecikmeli değerine bağımsız değişken olarak yer verilen regresyon analizi bulgularına göre birincil fazlanın konjonktür karşıtı, hükümet gelirlerinin ise konjonktür yanlısı olduğu anlaşılmaktadır. Borç stokuyla ilgili katsayının, bağımlı değişken olarak birincil fazla kullanıldığında istatiksel açıdan anlamlı olduğu bulunmuştur. Ayrıca, maliye politikasında ataletin önemli olduğu sonucuna varılmıştır. 

Özet İngilizce :

This study examines the cyclicality of fiscal policy in Turkey over the period 1998:1-2012:3 by using two empirical methods which are frequently employed in the literature. A simple regression shows that reel total government expenditures and total government expenditures minus interest payments seem countercyclical but the coefficients are not statistically significant. When output gap, public debt stock and lagged dependent variable are used as independent variables, we find that primary surplus is countercyclical while government revenues are procyclical. Coefficient on the debt stock is statistically significant when primary surplus used as dependent variable. Also it seems that there is a strong inertia in fiscal policy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :