Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 31 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imkb ile bazı gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsaları arasındaki karşılıklı bağlantıların küresel kriz öncesi ve sonrası dönem için incelenmesi

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
387
DOI :
Özet Türkçe :

Finansal serbestleşme politikaları, uluslararası yatırımların artması, iletişim ve bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler; borsaları birbirinden ayıran coğrafi ve fiziki engelleri neredeyse ortadan kaldırmıştır. Günümüzde, 24 saat sürekli işleyen ve coğrafi sınırları olmayan bir piyasalar sistemi ortaya çıkmıştır. Küresel sistem içersindeki bir piyasada ortaya çıkan olumsuzluk diğer piyasalara yansıyabilmektedir. Bu çalışmada, İMKB ile diğer borsalar arasındaki kısa dönemli ilişkiler, mortgage krizi öncesi ve sonrası dönem için incelenmiştir. İMKB ile seçilmiş ülke borsaları arasındaki kısa dönemli ilişkiler korelasyon analizi ve sekiz değişkenli VAR (vektör otoregresif) modeli yardımıyla analiz edilmiştir. İMKB'nin diğer ülke borsalarıyla kriz öncesi ve sonrası kısa dönemli ilişkilerindeki değişikliğin ortaya konması açısından VAR modelinden elde edilen sonuçlar; Etki-Tepki (Impulse-Response) Analizi ve Varyans Ayrıştırması (Variance Decomposition) yöntemleri kullanılarak yorumlanmıştır. Mortgage krizi sonrası dönemde İMKB ile diğer seçilmiş borsalar arasındaki bağlantıların arttığı gözlenmiştir.

Özet İngilizce :

Financial liberalization policies, increasing international investment, developments in communication and computer technologies almost removed geographical and physical barriers that separate stock exchange markets. Today, a market system that operates continuously for 24 hours and that does not have geographical boundaries has emerged. A negative development that appears in a market in the global system can be reflected upon other markets. In this study, short-term relations between the IMKB and other stock exchange markets are examined for pre- and post-mortgage crises periods. Short-term relations between the IMKB and the stock markets of some selected countries are analyzed through a correlation analysis and the eight-variable VAR (Auto-regressive) model. The results obtained from the VAR model were interpreted by the Impulse-Response Analysis and the Variance Decomposition methods for the purpose of explaining changes in short- term relations between the IMKB and other countries' stock markets in pre- and post-crisis periods. An increase in inter-linkages between the IMKB and other selected stock markets for the post-crisis period was observed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :