Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 27 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Expectations regarding the economic and political situation in the 2007 election period: the case of bursa

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü1
Görüntülenme :
353
DOI :
Özet Türkçe :

Presidential and general elections projected to take place in 2007 are to cause some important decisions to be made regarding the future of Turkey's politics and economics. Before and after the election, some changes are expected especially in economic parameters and conjuncture. In this context, it is important for the public to express their views and expectations about the politics and economy. For this purpose, a questionnaire form consisting of 55 questions was prepared and applied four months before the election in March 2007 to one thousand and one hundred ninety nine people living in Bursa. As a result of this study, in the March 2007 period the satisfaction of the people in Bursa with some issues, their confidence in some institutions, their opinions about current and old political parties, and their expectations, tendencies and views regarding economic and political situation about the past, current and future period were established. Besides, current AKP government's performance regarding the economic, political, foreign relations and other issues were also determined. Furthermore, the factors affecting the issues such as the level of confidence of people in Bursa in the government (1=confidence, 0=no confidence) and their satisfaction with the current economic situation (1=yes, 0=no) were researched with binary logistic regression analysis that is accepted as the member of advance nonparametric methods set.

Özet İngilizce :

2007 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler, Türkiye siyaseti ve ekonomisinin geleceği üzerine önemli kararlar alınmasına neden olacaktır. Seçim öncesi ve sonrasında özellikle ekonomik parametreler ve konjonktürde değişim beklenmektedir. Bu bağlamda kamuoyunun siyaset ve ekonomi hakkındaki görüş ve beklentilerinin ortaya konması önemlidir. Bu amaçla 55 soruluk bir anket formu hazırlanmış ve seçimden dört ay once Mart ayında Bursa'da yaşayan 1199 kişiye uygulanmıştır. Bu çalışma sonucunda; Bursa'da yaşayanların Mart 2007 döneminde bazı konulardaki memnuniyet durumları, çeşitli kurumlara güvenme durumları, mevcut partilere geçmiş ve şu andaki bakış açıları, geçmiş-mevcut-gelecek dönem için ekonomik ve siyasi durum konusundaki beklenti, eğilim ve tutumları belirlenmiştir. Bununla birlikte, şu andaki AKP hükümetinin ekonomik, siyasi, dış ilişkiler ve diğer konulara ilişkin performans durumları ortaya konmuştur. Ayrıca Bursa'da yaşayanların hükümete güvenme durumu (1= güveniyorum, 0=güvenmiyorum) ve mevcut ekonomik durumun tatmin ediciliği (1=evet, 0=hayır) konularını etkileyen faktörler, ileri parametrik olmayan teknikler kümesinin üyesi niteliğindeki ikili lojistik regresyon analizi ile araştırılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :