Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 27 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim harcamalarında türkiye ve oecd ülkeleri

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
428
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim, sadece birey ile sınırlı bir fayda sağlamaz, toplumun genelini de etkiler. Bu yüzden devletler, eğitimde geçirilen süreyi arttırmaya yönelik uygulamalar yapmaktadır. Aynı zamanda, incelediğimiz ülkelerin eğitim harcamalarında bir artış seyri görülmektedir. Bu çalışmada, OECD'nin kurucularından olan Türkiye'nin ve diğer OECD ülkelerinin eğitim harcamaları karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir. Bu analiz için 1995, 2000 ve 2004 yıllarına ait OECD verileri kullanılmıştır. İlgili yıllara ait eğitim harcamalarındaki değişim, öğrenci sayılarındaki değişim, öğrenci başına eğitim harcamalarındaki değişim ve milli gelirdeki değişimler vurgulanarak analiz derinleştirilmiştir. Eğitim kademeleri bazında, eğitim harcamalarının milli gelire oranı, öğrenci başına başına yapılan eğitim harcamaları ve eğitimin finansman kaynakları gösterilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Education is a benefit that is not only limited to individuals but also affects society as whole. Since many countries have recognized this benefit, they have increased the amount of time spent on education. Education costs money and therefore many countries have had to increase their spending on education. This study compares Turkey, co founder of the OECD, to other OECD countries' educational expenditures. This study examines the OECD's data from 1995, 2000, and 2004, and highlights features such as the changes in educational spending, total number of students in educatinal system, the amount of educatinal spending per student, and GDP.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :