Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 29 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Efendi-köle ahlâkı vs. efendi köle diyalektiği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
458
DOI :
Özet Türkçe :

Düşünce tarihine bakıldığında birçok filozofun birtakım ayrımlar kullandıkları görülür. Çoğu zaman bu ayrımlar filozofların düşüncelerini karakterize edici bir nitelik taşır. Nietzche'nin efendi ahlakı –köle ahlakı ayrımı ile Hegel'in efendi-köle diyalektiği söz konusu ayrımların iki örneğidir. İki ayrımın da politik düşünce açısından birtakım sonuçları vardır. Bu çalışma Nietzsche'nin ayrımının postmodernist, çoğulcu ve farklılıkları onaylayıcı bir politik düşünceyi, Hegel'in efendi-köle diyalektiğinin ise modernist ve evrevselci bir politik düşünceyi beslediği iddiasındadır. Bu çalışmada Nietzsche'nin efendi ahlakı –köle ahlakı ayrımı temel alınacak ve Nietzcheci bir perspektifle Hegelci politik düşüncenin bir eleştirisi sunulacaktır.

Özet İngilizce :

Many philosophers have used dichotomies in the history of Western philosophical tradition. It can be said that these dichotomies characterized philosophers' thoughts. In this respect, Nietzsche's Noble-Slave morality and Hegel's Master-Slave dialectic are one of the most popular examples of these dichotomies. Certainly, these dichotomies include some political consequences. In this study, we try to display that Nietzsche's dichotomy supports post-modernist, pluralist and affirmative political thought, whereas Hegel's dichotomy supports modernist and universalist one. Depending on these differences, our study depends upon Nietzsche's Noble-Slave morality and criticizes Hegelian political thought.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :