Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 30 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dolaysız yabancı sermaye yatırımları ve dış ticaret bilançosu: türkiye üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi1
Görüntülenme :
368
DOI :
Özet Türkçe :

Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının (DYY) yöneldikleri ülkelerdeki birçok makroekonomik gösterge üzerinde önemli etkileri olmaktadır. Bu akımlardan beklenen etkiler genellikle olumlu olmakla birlikte, özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından bir takım olumsuz etkiler de söz konusu olmaktadır. Bu çalışmada bir ülkeye DYY girişleri ile ödemeler dengesinin en önemli unsuru olan dış ticaret bilançosu arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu çerçevede Türkiye’de kısa ve uzun dönem ayırımı çerçevesinde DYY’nın dış ticaret üzerine etkisi 1992-2011 dönemi için sınır testi yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Ampirik bulgulara göre, uzun dönemde (1992-2011) ve kısa dönemlerin birinde (2002-2011) DYY ihracatı pozitif yönde etkilemekte, ithalat ile DYY arasında ise bir nedensellik bulunmamaktadır.

Özet İngilizce :

Inward foreign direct investments (IFDI) influence many macoreconomic indicators of the recipient countries. While these effects are in generaly positive, some negative effects are able to come into being, especially in developing countries. The aim of this study is to examine causal relationships between IFDI and the trade balance of a country, which is the most important factor of foreign payments balance. In the empirical section, which is based on the Bound Test, effects of IFDI on trade balance of Turkey have been analyzed. The empirical findings show positive causality between IFDI and exports in the long run (1992-2011) and one of the short runs (2002-2011). There is no relationship between IFDI and imports.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :