Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 26 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabancı dil öğretmeni adaylarının dil seviyeleri ve öğrenimini gördükleri dile ilişkin tutumları

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi1
Görüntülenme :
577
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada yabancı dil öğretmen adaylarının profilleri, dil yetilerinde zorlanma durumları ve öğrenimini gördükleri yabancı dile ve o dilin Türkiye’de kullanımına ilişkin tutumları ele alınmıştır. Yabancı dile karşı tutum belirleme amaçlı araştırmaların çoğu, öğrenciler üzerinde yapılmış ancak o dili öğretecek olan öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının tutumlarına değinilmemiştir. Bu nedenle bu araştırmada yabancı dil öğretmen adaylarının tutumları üzerine odaklanılmış ve veriler öğretmen adaylarının demografik özelliklerini, onların görüşlerine dayanan dilsel profillerini ve öğrenimini gördükleri dile karşı tutumlarını belirlemeye yönelik üç bölümden oluşan bir anket ile toplanmıştır. Likert tipi hazırlanan tutum ölçeğinin güvenirliği cronbach alpha katsayısı ile hesaplanmış ve 0.84 bulunmuştur. Dil seviyleri ve tutumlara ilişkin veriler, günlük dil-mesleki dil, bölüm, sınıf, cinsiyet, yabancı dilin öğrenildiği ülke, öğrenme nedenleri, zorlanma seviyesi gibi değişkenlere göre çoklu karşılaştırmalar (ANOVA) ve t-testi gibi istatisitiksel yöntemlerle incelenmiştir. Bulgular İngilizce öğretmen adaylarnın Almanca ve Fransızca öğretmen adaylarına göre dilsel yetilerde daha az zorlandıklarını göstermektedir. Buna ek olarak tüm katılımcıların görece olarak olumlu tutum içinde olduğu, ancak İngilizce öğretmen adaylarının diğer gruplara oranla daha olumlu tutum geliştirdikleri ortaya konmuştur.

Özet İngilizce :

The present study aims to identify English, German, and French Language Teaching pre-service teachers’ profiles, their self-reported difficulty levels in using language skills and their attitudes towards the foreign language they are trained to

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :