Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uludağ üniversitesinde öğrenim gören yabancı uyruklu türk öğrencilerin boş zaman etkinliklerine katılımlarının araştırılması

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
499
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada; Uludağ Üniversitesinin değişik fakültelerinde öğrenim gören, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelen, Kredi Yurtlar Kurumu Uludağ Öğrenci Yurdunda barınan 34 kız 267 erkek, toplam 301 Türk asıllı öğrencinin, kampusta boş zaman etkinliklerine katılımları araştırıldı. 301 öğrenci çalışmamıza gönüllü olarak katıldı. Veri toplama yöntemi olarak, Yurt idaresinin izni ve görüşleri alınarak anket uygulandı, arşiv ve doküman taraması ile mülakatlar yapıldı. Elde edilen sonuçlar bilgisayar ortamında SPSS istatistik paket programı ile değerlendirilerek tablolar halinde sunuldu. Kredi Yurtlar Kurumu Uludağ Öğrenci Yurdu’nda (KYKUÖY) barınan öğrencilerden, derslerinin dışında kalan boş zaman etkinliklerini spor yaparak değerlendiren 31 Özbekistan’lı, 23 Kırgızistan’lı, 14 Azerbaycan’lı öğrenci en kalabalık grubu oluştururken, her gün spor yapan 5 Kırgızistanlı, 4 Özbekistanlı, 2 Azerbaycan’lı, 2 Moğolistanlı öğrenci en küçük grubu oluşturmuşlardır. Bu öğrencilerin % 30.5’i haftada bir, % 17.6’sı haftada üç, % 14’ü haftada dört, % 10.3’ü haftada iki kez, % 9.3’ü yalnızca hafta sonları, % 6.7’si her gün spor yaparken, % 11.6’sının hiç spor yapmadıkları belirlendi. Uludağ Üniversitesi’nin mevcut spor alanlarının yanında, yüzme havuzu, spor salonu, açık spor alanlarının ve kütüphanelerdeki kitap sayılarının arttırılması, kampusta ve KYKUÖY’da eksikliği görülen sinema, tiyatro ve diğer boş zaman etkinliklerini değerlendirmede kullanılan fiziki yapıların oluşturulması önerilebilir.

Özet İngilizce :

The aim of the study is to find out how the Turkish citizen of Middle- Asia Turkish Republic, Greek and Bulgarian students evaluate their leisure in Uludag University and in the university hostel. This study has been held amongst the Turkish citizen of Middle- Asia Turkish Republic, Greek and Bulgarian students. It is constituted by the participation of 34 female-267 male (totally:301) foreigner citizen Turkish students from 18 different countries. These 301 students have voluntarily been participated to this study. In order to collect datum a questionnaire was prepared. The results have been gathered by a SPSS statistic packet program on a computer. Most crowded group is being from 31 Uzbek, 23 Kirghizian, 14 Azerbaijaini who pass leisure by doing sports; the smallest group is being from 5 Kirghizian, 4 Uzbek, 2 Azerbaijaini, 2 Mogolian who do sports every day at the Uludag University hostel. These students’ 30.5% one day in a week, 17.6% three day in a week, 14% four day in a week, 10.3% twice in a week, 9.3% only weekends, 6.7% every day are doing sports. However these students’ 11.6% are doing any sport. We may suggest that near present sport areas a swimming pool, a sport hall, open sport areas, cinema and theatre halls should built and books numbers in the libraries should be increased.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :