Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 23 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uludağ üniversitesi öğrencilerinin spor yapma ve beslenme alışkanlıklarının incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü1
Görüntülenme :
506
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin spor yapma alışkanlıkları ile beslenme alışkanlıklarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini çeşitli fakültelerde okuyan basit tesadüfi yöntem yoluyla seçilen 500 öğrenci oluşturmaktadır. İstatistiksel analizlerle, SSPS paket programında, ortalamalar ve standart sapmaları belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin ortalama yaşları 20-22, boyları 165-174 cm., kiloları 60-65 kg. olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin, üniversite öncesi %69,5'i spor yaparken bu oran üniversite yıllarında %43,7'ye düşmektedir. Düzenli olarak yemek yeme alışkanlığı genel performans açısından önemlidir. Özellikle kahvaltı etme alışkanlıkları incelendiğinde %46,9'u kahvaltı ederken %28'i bazen diğerleri ise hiç kahvaltı etmemektedir. Aylık ortalama harcamalarının 200 - 250 TL olan öğrencilerin %46,7'si 100 - 150 TL beslenme için harcarken bu oran %36,5 öğrenci için 100 TL nin altında kalmaktadır. Çalışmada öğrencilerin ailelerinin gelir durumları ile beslenme ve spor için ayırdıkları maddi kaynaklar sorgulanmıştır. Ayrıca beslenme alışkanlıkları ve sıvı tüketimleri spor yapma sıklıkları ve yaptıkları spor arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study the nutrition habits and sport practice of Uludağ University students were investigated. The samples were chosen from different faculty by simple hazard. Totally 500 students were participated. The collected data were analyzed Using SSP standard package programs. The age of the students was between 20 years and 22 years, their height was 165 cm. and 174 cm. and the weight was 60 65 kg range. 43,7 % of the students declared to practice a sport, although this ratio is 69,5 % before the university years. To have regular eating habit is very important for the general performance. Especially breakfast habits were shown that 46,9 % took regular 28% took sometimes breakfast. The restof them were not take any breakfast. Their monthly spending for food was in between 250 – 200 TL. 46% of the student spent 150 – 100 TL and 36,5 % less than 100 TL. In the study the social economic profile of the student's family and amount of money they spent for sport and food were investigated. On the other hand the relations between their eating habits liquid intook and sport practice and the type of the sport were analyzed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :