Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 18 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Spor basınında futbol anlatım dili: manşet ve başlıklar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
407
DOI :
Özet Türkçe :

Kitleleri peşinden koşturan sporu konu ve içerik olarak işleyen spor basını, haber dili ve dilini oluşturan öğeler açısından önemlidir. Bu çalışmada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük yeri olan spor basını, futbol haberlerinde kullanılan manşetler ve başlıklar temel alınarak deyişbilimsel açıdan incelenmiştir. Çalışmada Türkiye’de yayımlanan iki spor gazetesi olan FOTOMAÇ ve FANATİK gazetelerinin rast gele belirlenmiş 15 günlük sayılarının futbolla ilgili sayfaları incelemeye alınmış, bu sayfalardaki futbol yazılarının manşetleri ve başlıkları incelenerek elde edilen veriler doğrultusunda deyişbilimsel açıdan bir değerlendirme yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda Türkiye’deki yazılı spor basınında futbol anlatım dili ele alındığında; sapmalar, deyimler, öncelemeler, benzetme ve kişileştirme gibi söz sanatlarının spor sayfalarındaki futbol manşet ve başlıklarında büyük oranda kullanılmakta olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

Sports press, which takes sports into consideration as a topic and content, is very important in terms of the language of news and the elements of this language. In the present study, of headlines and titles about football news in the sports press in Türkiye was investigated stylistically. Pages related to football news of randomly selected 15 issues of two sports newspapers published in Türkiye, FOTOMAÇ and FANATİK, were analysed and a stylistic evaluation was made through the data gathered from the headlines and titles of the football news in the issues selected. As a result of the study, it was found that deviations, idioms, figures of speech were frequently used in the headlines and titles of the football news in sports press.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :