Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 26 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine ilişkin yeterlik ve sınıf yönetimi inançları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi1
Görüntülenme :
553
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine ilişkin yeterlik ve sınıf yönetimi inançlarını bazı değişkenler açısından incelemeyi amaçlamıştır. Bu araştırmada veriler Matematik Öğretimi Yeterlik İnanç Ölçeği ve Sınıf Yönetimine Yönelik Tutum ve İnanç Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu 89’u erkek ve 228’i kız olmak üzere toplam 317 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Bu çalışmaya 3. sınıfta öğrenim gören 181 ve 4. sınıfta öğrenim gören 136 öğretmen adayı katılmıştır. Elde edilen bulgular, adayların matematik öğretimine ilişkin yeterlik inançlarının kişisel yeterlik açısından ‘kararsız’ düzeyinde olduğunu gösterirken etkili öğretimde öğretmenin rolü ve öğretime ilişkin performans boyutları açısından genelde olumlu ve yüksek olduğu görülmektedir. Sınıf yönetimine ilişkin inançlar dikkate alındığında, adayların ders yönetimine ilişkin disiplinli ve insan yönetiminde disiplinli olmayan bir yaklaşımı benimsedikleri görülmektedir.

Özet İngilizce :

Purpose of this study is to examine elementary preservice teachers’ efficacy beliefs regarding mathematics teaching and their beliefs about classroom management using different variables. Data were collected using Mathematics Teaching Efficacy Beliefs Instrument and The Attitudes and Beliefs on Classroom Control Inventory from 317 elementary preservice teachers. Samples involve 89 male and 228 female preservice teachers. In this study, 181 third and 136 forth year preservice teachers participated. Results of the study revealed that elementary preservice teacher’s efficacy beliefs regarding mathematics teaching for personal efficacy was low in comparison to their efficacy beliefs about teacher’s role in effective teaching and performance about teaching. Regarding their beliefs about classroom management, preservice teachers were interventionist on the instructional management and non- interventionist on the people management.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :