"Plastikten bir Alman Simidi" - Türk Gençlerinin Bakış Açısından Yabancı Dil Dersinde Ülke Bilgisinin Aktarılması

Öz Mevcut çalışmada on iki Türk gencinin yabancı dil dersinde ülke bilgisi hakkında kişisel teorileri - yani görüş, bilgi ve imgelemleri ele alınmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde yabancı dil olarak Almanca öğrenen iki ve İngilizce öğrenen bir öğrenci grubu olmak üzere üç farklı yaş grubu ile farklı eğitim kurumlarında mülakat ses kaydıyla yapılmıştır. Toplanan yazıya geçirilen veriler nitel yöntemle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda öğrenilen yabancı dilden bağımsız olarak hedef ülkeye ilişkin bilgilere büyük bir ilgi olduğu kanısına varılmıştır. Buna ek olarak öğrenciler ülke bilgisi aktarımının nasıl olması gerektiği hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. Veriler kendi yaş grupları içerisinde farklılıklar göstermektedir. Ayrıca görüşme yapılan gençlerin tutumlarında aile geçmişlerinin de büyük bir etkisi olduğu belirlenmiştir.

13602 6408

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Müze Eğitimine İlişkin Görüşleri

Berrin Akman, Şenay Altınkaynak, Şenay ÖZEN ALTINKAYNAK, H.Gözde Ertürk, H.gözde ERTÜRK KARA, Şadiye Can Gül

Matematik Öğretmenlerinin İdeal Geometri Öğretimine İlişkin İnançları ile Öğretim Uygulamaları Arasındaki Uyumsuzluklar

Hatice Güler, Murat Altun

Ergenlerde Başarı Amaç Yönelimleri, Cinsiyet ve Öğrenim Görülen Sınıf Düzeyinin Yaşam Doyumunu Yordama Gücü

Sevgi Özgüngör, Tuncay Oral, Ali Karababa, Ali KARABABA

Fen Temelli ve Disiplinlerarası Okul Bahçesi Programının Bazı Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Kazanımları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Mustafa Ürey, Salih Çepni, Selahattin Kaymakçı

Müzik Eğitimi Yeterlikleri Bağlamında Sınıf Öğretmeni “Sanat ve Estetik” Yeterliklerinin Öğretim Elemanlarının Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Şehnaz Sungurtekin, Şehnaz SUNGURTEKİN, Ayşe Çakır İlhan, Ayşe ÇAKIR İLHAN

Bireyselleştirilmiş Bilgisayarlı Test Uygulamalarında Farklı Sonlandırma Kurallarının Ölçme Kesinliği ve Test Uzunluğu Açısından Karşılaştırılması

Melek Eroğlu, Melek Gülşah EROĞLU, Hülya Kelecioğlu, Hülya KELECİOĞLU

"Plastikten bir Alman Simidi" - Türk Gençlerinin Bakış Açısından Yabancı Dil Dersinde Ülke Bilgisinin Aktarılması

Anastasia Şenyıldız, Anastasia ŞENYILDIZ, Mehtap Dindar, Mehtap DİNDAR, Gizem Özçam, Burcu Yurtseven, Burcu YURTSEVEN