Otizmi Olan Bireylerin Eğitimlerinde Robot Kullanılarak Yürütülen Araştırmaların Gözden Geçirilmesi

Öz Bu araştırmada otizmi olan bireylerin eğitimlerinde robotlar kullanılarak yapılan çalışmalar gözden geçirilmiştir. Araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yapılarak analiz edilmiştir. Yapılan taramalar sonucunda 2008-2016 yılları arasında hakemli dergilerde yayınlanmış 22 çalışmaya ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen makaleler karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Yapılan ayrıntılı değerlendirmelerde araştırmalara katılan denekler ve özellikleri, hedeflenen beceri, araştırmada kullanılan araştırma deseni, araştırmada kullanılan robot teknolojisi uygulamaları ve araştırma bulguları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırma bulguları otizmli çocukların eğitimlerinde robot kullanımının onların birçok beceriyi edinmeleri üzerinde olumlu sonuçlar doğurduğunu göstermektedir.

Kaynakça

American Psyhiatric Association (2013). Diagnostic and statistical of mental disorders fourth edition. Washington DC: APA.

Anzalone, S. A., Tilmont, E., Boucenna, S., Xavier, J., … Cohen, D. (2014). How children with autism spectrum disorder behave and explore the 4-dimensional (spatial 3D + time) environment during a joint attention induction task with a robot. Research in Autism Spectrum Disorders, 8, 814-826.

Bekele, E.,Crittendon, J. A., Swanson, A., Sarkar, N., and Warren Z. E. (2014). Pilot clinical application of an adaptive robotic system for young children with autism. Autism, 18(5), 598-608.

Boucenna, S., Anzalone, S., Tilmont, E., Cohen D., and Chetouani, M. (2014). Learning of socialsignaturesthroughimitationgamebetween a robot and a humanpartner. IEEE Transactions on AutonomousMental Development, 6(3), 213-225.

Boucenna, S., Narzisi, A., Tilmont, E., Muratori, F., Pioggia, G., Cohen, D., and Chetouani, M. (2014). Interactive technologies for autistic children: A review. Cognitive Computation, 6, 722-740.

Costescu, C. A.,Vanderborght, B., and David, D. O. (2014). Reversal learning task in children with autism spectrum disorder: A robot-based approach. Journal of Autism Developmental Disorders, doi: 10.1007/s10803-014-2319-z

Dekhordi, P. S., Moradi, H., Mahmoudi, M., and Pouretemad, H. R. (2015). The design, development, and deployment Roboparrot for screening autistic children. International Journal of Socail Robotics, 7, 513-522.

Demir, Ş. (2012). Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklara sosyal becerilerin öğretimi. E. Tekin-İftar (Ed). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ve Eğitimleri içinde (s. 369-422). Ankara: Vize.

Diehl, J. J., Schmitt, L., M., Villano, M., and Crowell, C. R. (2012). The clinical use of robots for individuals with autism spectrum disorders: A critical review. Research in Autism Spectrum Disorders, 6(1), 249-262.

Duquette, A., Michaud, F., and Mercier, H. (2008). Exploring the use of a mobile robot as an imitation agent with low-functioning autism. Autonomous Robots, 24, 147-157.

Fridin, M., and Belokopytov, M. (2014). Embodied robot versus virtual agent: Involvement of preschool children in motor task performance. Journal of Human-Computer Interaction, 30, 459-469.

Goodrich, M. A., Colton, M., Brinton, B., Fujiki, M., Atherton, A., Robinson, L., Ricks, D., Maxfield M. H., and Acerson, A. (2012). Incorporating a robot into an autism therapy team. IEEE Computer Society, 52-59.

Hamzah, M. S. J., Shamsuddin, S., Miskam, M. A., Yussof, H., and Hashim, K. (2014). Development of interaction scenarios on pre-school curriculum in robotic intervention for children with autism. Procedia Computer Science 42, 214-221.

Heward, W. L. (2013). Exceptional children an introduction to special education (10th Edition). Pearson.

http://www.robots.nu/pleo-en-us/?locale=en_US

Huskens, B., Palmen, A., Van der Werff, M., Lourens, T., and Barakova, E. (2015). Improving collaborative play between children with autism spectrum disorders and their siblings: The effectiveness of a robot-mediated intervention based on Lego ® therapy. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45, 3746-3755.

Huskens, B., Verschuur, R., Gillesen, J., Didden, R., and Barakova, E. (2013). Promoting question-asking in school-aged children with autism spectrum disorders: Effectiveness of a robot intervention compared to a human-trainer intervention. Developmental Neurorehabilitation, 16(5), 345-356.

Jordan, K., King, M., Hellersteth, S., Wiren, A., and Mulligan, H. (2013). Feasibilty of using a humanoid robot for enhancing attention and social skills in adolescents with autism spectrum disorder. International Journal of Rehabilitation Research, 36(3), 221-227.

Kim, E. S., Berkovits, L. D., Bernier, E., Leyzberg, D., Shic, F., Paul, R., and Scassellati, B. (2013). Social robots as embedded reinforcers of social behavior in children with autism. Journal of Autism Developmental Disorders, 43, 1038-1049.

McKinnon, K., and Krempa, J. (2002). Social skills solutions: A hands-on manual for teaching social skills to children with autism. New York: DRL Books.

Peca, A., Simut, R., Pintea, S., Costescu, C., and Vanderborght, B. (2014). How do typically children and children with autism perceive different social robots? Computer in Human Behavior, 41, 268-277.

Pierno, A. C., Mari, M., Lusher, D., and Castiello, U. (2008). Robotic movement elicits visuomotor priming in children with autism. Neuropsychologia, 46, 448-454.

Pop, C. A., Petrule, A. C., Pintea, S., Peca, A., Simut, R., Vanderborght, B., and David, D. O. (2013). Imitation and social behaviors of children with ASD in interaction with robonova. A series of single case experiments. Transylvanian Journal of Psychology, 71-91.

Simut, R. E., Vanderfaeillie, J., Peca, A., Van de Perre, G., and Vanderborght, B. (2016). Children with autism spectrum disorders make a fruit salad with Probo, the social robot: An interaction study. Journal of Autism Developmental Disorders, 46, 113-126.

Srinivasan, S. M., Park, I. K., Neelly, L. B., and Bhat, A. N. (2015). A comparison of the effects of rhythm and robotic interventions on repetitive behaviors and effective states of children with autism spectrum disorder (ASD). Research in Autism Spectrum Disorders, 18, 51-63.

Wainer, J., Robins, B., Amirabdollahian, F., and Dautenhahn, K. (2014). Using the humanoid robot Kaspar to autonomously play triadic games and facilitate collaborative play among children with autism. IEEE Transactions on Autonomous Mental Development, 6(3), 183-199.

Wainer, J., Ferrari, E., Dautenhahn, K., and Robins, B. (2010). The effectiveness of using a robotics class to foster collaboration among groups of children with autism in an exploratory study. Personel and Ubiquitous Computing, 14, 445-455.

Warren, Z. E., Zheng, Z., Swanson, A. R., Bekele, E., Zhang, L., … and Sarkar, N. (2015). Can robotic interaction improve joint attention skills? Journal of Autism Developmental Disorders, 45, 3726-3734.

Warren, Z., Zheng, Z., Das, S., Young, E. M., Swanson, A., Weitlauf, A., and Sarkar, N. (2015). Brief report: Development of a robotic intervention platform for young children with ASD. Journal of Autism Developmental Disorders, 45, 3870-3876.

Yıldırım, A., and Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayın

18167 9596

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Bilim Merkezi’nde Yürütülen Öğrenme Etkinliklerinin Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersindeki Akademik Başarılarına Etkisi ve Motivasyon Düzeyleriyle İlişkisi

Ersen ÇIĞRIK, Muhlis ÖZKAN

Montessori Okullarında Temel Eğitimde Din ve Değerler Eğitimiyle İlgili Dersler

Özgür ERAKKUŞ, Mehmet ŞANVER

Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimi İçin İyi Öğretmenlik Uygulamaları: Klinik Danışmanlık Modeli

Nermin BULUNUZ, Mızrap BULUNUZ

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Karşılaştıkları Matematik Problemleri İle İlgili Bilişsel Öngörüleri

Gönül YAZGAN SAĞ, Ziya ARGÜN

Türk Edebiyatı Dersine Katılıma Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Remzi CAN

Apprentissage Autonome des étudiants en Français Langue étrangère à Travers les Outils du Web

Erdoğan KARTAL, Gülistan OVA, Aysan ŞENTÜRK

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Küresel Isınma Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Barış EROĞLU, Mustafa AYDOĞDU

CoRT 1 (Cognitive Research Truth) Düşünme Programının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Bilimsel Yaratıcılıklarına ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Etkisi: “Yaşamımızdaki Elektrik” Ünitesi Örneği

Çağla BAYRAK, Hilal AKTAMIŞ

Öğretmen Adaylarının Eğitim Amaçlı Sosyal Ağ ve İnternet Kullanma Öz-Yeterlik Algıları

Aziz TEKE, Rüçhan ÖZKILIÇ

Derinleştirme Aşamasına Yönelik Geliştirilen Kılavuzun Öğrencilerin Kavramları Günlük Yaşamla İlişkilendirebilmelerine Etkisi

Sibel ER NAS, Salih ÇEPNİ