Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 23 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesinde müzik aracılığı ile yabancı dil öğretimi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD1
Görüntülenme :
672
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, 5 yaş grubu çocuklarda müzik aracılığı ile yabancı dil öğrenmeyi test etmek amacıyla çalışma grubuna birbirine denk ve eşit sayıda iki farklı ana okuldan random olarak seçilen öğrencilerden bir deney ve bir kontrol grubu alınmıştır (n=15+15). Deney grubuna, yabancı sözcükler ve cümlelerden oluşan ve araştırmacı tarafından hazırlanan çocuk şarkıları ile aktif katılımlı öğrenme yaşantıları düzenlenirken, kontrol grubuna geleneksel öğretim yöntemi uygulanmıştır. Araştırma sonunda araştırmacı tarafından geliştirilen gözlem ve değerlendirme formu aracılığı ile veriler toplanmış ve ulaşılan veriler üzerinde istatistiksel analizler yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda müzik aracılığı ile eğitim verilen çalışma grubunun, diğer gruba göre üstün başarı sağladığı ve iki grup puanları arasındaki farklılığın p<0,00 düzeyinde anlamlı olduğu anlaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, with the mention of test of learning foreign language by way of music, two equal groups of children (one test and the other control) have been chosen from two different kindergartens at random(n=15+15). When learning experiences with active participation and songs prepared by the examiner consist of foreign words and sentences have been put in order for the test group, it is applied traditional education method based on memorization for the control group. In the end of the survey, by intervention of observation and assessment form developed by examiner, data have been got together and statistical analyses have been made on the reached data. In the end of the survey it is understood that the group that has been educated by way of music has been more successful and disparity of marks between the two group has been meaningful in p<0,00 level.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :