Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının rutin olmayan sözel problemleri çözme süreçlerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Çukurova Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Bölümü 1
Görüntülenme :
421
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı öğretmen adaylarının ordinal (sıra) sayıları içeren rutin olmayan problemleri nasıl çözdüklerini, bu problemleri çözerken kullandıkları stratejileri ve yaptıkları hata türlerini belirlemektir. Bu çalışma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmaya 169 öğretmen adayı katılmıştır. Bunlardan 82’ si matematik, 87’si ise sınıf öğretmeni adayıdır. Tüm öğretmen adaylarına cevaplamaları için 18 sözel problem ve üç tip (I., II. ve III) sorudan oluşan bir soru formu verilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, matematik öğretmen adaylarının doğru cevap oranlarının %81, sınıf öğretmeni adaylarının ise doğru cevap oranlarının %56 olduğu görülmüştür. Öğretmen adayları en fazla birinci tip problemleri çözmede başarı göstermişlerdir. En düşük başarı ise üçüncü tip problemlerde görülmüştür. Genel olarak, bilinmeyen niceliğin doğasına ilişkin sunulan L, D ve S tipi problemlerdeki doğru cevap yüzdeleri L tipi için %74; D tipi için %70 ve S tipi için %61.5 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre en fazla başarı L tipi problemlerde elde edilmiştir. Öğretmen adaylarının ± 1 hata türüne sahip olma oranları araştırıldığında 955 hatanın 724’ünün ± 1 hata türüne sahip olduğu görülmüştür. Matematik öğretmen adaylarının ± 1 hata türünü en çok I. tip problemlerde yaptıkları görülmüştür. En az hatayı ise II. tip problemlerde yapmışlardır. Öğretmen adaylarının cevapları incelendiğinde iki tür çözüm yolu kullandıkları görülmüştür. Genel olarak öğretmen adaylarının çok az sayıda informal çözümler ürettikleri görülmüştür.

Özet İngilizce :

The main purpose of the study is to determine how prospective teachers solve the non-routine problems including ordinal numbers, their solution strategies and types of mistakes for solving these types of problems. This study is a descriptive survey model. The study group consists of 169 prospective teachers. Of these prospective teachers are 82 mathematics, and 87 elementary prospective teachers. A problem set including 18 word problems and three types of problems (I., II, III.) are given to all of the prospective teachers. According to the results, prospective mathematics teachers have 81% of correct answer rating, elementary prospective teachers have 56% of correct answer rating. Maximum success of prospective teachers for solving the poblems is for I st type problems, minimum success is for III rd type problems. Generally, it is found that the correct answer percents of the L, D, and S problems given for the nature of unknown quantity are 74% for L type, 70% for D type, and 61.5% for S type. According to the results, maximum success was obtained for L type problems Findings about having ± 1 error type rating of prospective teachers show that 724 of 955 total errors are ± 1 error type. It is seen that prospective mathematics teachers have ± 1 error type maximum in I st type problems, and minimum in II nd type ones. Prospective teachers have two types of solution way according to their answers to the questions. Generally, findings show that prospective teachers generated much less number informal solution.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :