Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 24 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Motivation en apprentissage d’une langue etrangèremotivation in foreign language learning

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi1
Görüntülenme :
274
DOI :
Özet Türkçe :

La motivation joue un rôle primordial sur la réussite des apprenants d’une langue étrangère car apprendre une langue étrangère exige de l’apprenant diverses habiletés et stratégies cognitives qui mènent à une participation active à son propre apprentissage. Mais accepter qu’un apprenant de langue, dès au début de son apprentissage, agit par une motivation base ou élevée, serait accepter également qu’un enseignant ne pourraient rien faire pour augmenter la motivation des apprenants. Cependant, les recherches menées au sujet de la motivation mettent en évidence que la motivation n’est pas une capacité innée ou relative à la personnalité des apprenants mais qu’elle peut varier tout au long de son processus d’apprentissage. Dans ce cas, on peut parler de plusieurs facteurs internes ou externes qui influencent ce processus. Pour faire face aux effets néfastes de ces facteurs, il est vital d’assurer un environnement où l’apprenant se sentirait en plein sécurité. Ce climat de confiance qui créerait une interaction apprenant-apprenant et aussi apprenant-enseignant donnerait naturellement lieu à une motivation interne.

Özet İngilizce :

Motivasyon, yabancı dil öğrencilerinin başarısında önemli bir rol oynar. Zira yabancı dil öğrenimi, öğrenenin kendi öğrenimine katkıda bulunmasını sağlayan çeşitli bilişsel strateji ve becerileri kullanmasını gerektirir. Ancak, öğrenenin daha öğretime başlarken ya yüksek ya da düşük bir motivasyonla hareket ettiğini kabul edersek aynı zamanda öğretmenin öğrenenin motivasyonunu artırmak için hiçbir şey yapamayacağını da kabul etmiş oluruz. Oysaki bu konuda yapılan çalışmalar, motivasyonun doğuştan gelen ya da öğrenenin kişiliğine bağlı bir özellik olmadığını dolayısıyla da öğrenim süreci boyunca değişiklik gösterebileceğini ortaya koymaktadır. Bu durumda, bu süreci etkileyen iç ve dış etkenlerin varlığından söz etmek mümkündür. Bu etkenlerin olumsuz yansımalarını bertaraf etmek için ise, öğrenene öncelikle kendini güvende hissedebileceği bir ortam sunmak gerekir. Bu güven ortamı sınıfta hem öğrenen-öğrenen hem de öğrenen-öğreten etkileşiminin oluşmasını ve doğal olarak da içsel motivasyonun gelişmesini sağlayacaktır. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :