Yıl 2016, Cilt: 20 Sayı : 4 Sayfalar 290 - 300 2016-12-29
Şanlıurfa İsot Biberinin Pazarlama Kanallarındaki Durum Tespiti: Satıcılar Örneklemesi
Mustafa Hakkı AYDOĞDU,Ahmet Ferit ATASOY,M. Emre EREN,Nusret MUTLU
18 261

Öz Üreticiler tarafından üretilen malların tüketiciye ulaştırılmasında satıcıların fonksiyonu büyüktür. Satıcılar, pazarlama kanalında ve ekonomik yapının gelişmesinde önemli bir role sahiptirler. Üretim ile tüketimin farklı yerlerde ve zamanlarda yapılmasından dolayı, satıcıların fonksiyonu tarımsal ürünlerin pazarlanmasında daha da önemli hale gelmektedir. Tarımsal alanda, özellikle işlenmiş bazı yerel ürünlerin pazarda kalkınma aracı olarak kullanılması son dönemlerde önem kazanmaya başlamıştır. Bu bakımdan, yöresel ürünleri ve özelliklerini ortaya çıkarmaya, yerelin özel ürünlerini markalaştırmaya ve katma değerini yükseltmeye yönelik gelir getirici yeni iş alanlarının oluşmasına katkı sağlayacak projelerin desteklenmesi gerekmektedir. Ülkemizde üretilen toplam yaş kırmızı biberin %47.7'si Şanlıurfa'dan karşılanmaktadır. Bu çalışmanın ana materyalini Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya ve Sivas’ta isot biberi satıcıları ile yüz yüze yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmaktadır. Anketler yatay kesit analizi ile 2015 yılında yapılmıştır. Satıcılar basit tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilmiş ve 351 anket yapılmıştır. Değerlendirmelerde Likert tutum ölçeği ve SPSS paket programı kullanılmıştır. Satıcılara göre isot biberinin en önemli sorunları %73.7 ile pazarlama ve %72.8 ile tanıtım olarak tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler

İsot biberi, Tarımsal üretim; Pazarlama; Satıcılar
Anonim, 2016a. Pazarlama kanalında aracılar ve önemi. http://notoku.com/pazarlama-kanalinda-aracilar-ve-onemi/#ixzz46Ua5 Pqmm Erişim tarihi: 21.04.2016
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2016
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2016


Makalenin Yazarları
Mustafa Hakkı AYDOĞDU
Ahmet Ferit ATASOY
M. Emre EREN
Nusret MUTLU