Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 17 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise matematik ders kitaplarının kullanım şekli ve sıklığı üzerine bir çalışma

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
312
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, liselerde matematik ders kitaplarının kullanım şekli ve sıklığını öğretmenler ve öğrencilerin görüşlerine başvurarak incelemektir. Bilgi toplama amacıyla hazırlanan sorular, (i) ders kitabını tanıma ve kullanma düzeyi (ii) ders kitabının nitelikleri (iii) ders kitabının kullanımını etkileyen faktörlerle ilgili sorular olmak üzere üç ana başlık altında toplanmıştır. Bulgular, öğretmenlerin, ders kitabını tanıma düzeyinin ortalama % 71 olduğunu, ders kitabı kullanma sıklığının eski yıllara göre azaldığını ve ders hazırlarken test kitaplarından daha çok yararlandığını ortaya koymuştur. Ders kitabının nitelikleri ile ilgili olarak; öğretmenlerin % 65’i ders kitabının konuları ele alış şeklini iyi, diğerleri orta veya daha kötü bulmuşlardır. Ayrıca öğretmenler, ders kitaplarının uygulamalı çalışmalara ve testlere yer vermesi gerektiğini, ders kitaplarındaki örneklerin tek tip olduğunu ve kitapları ancak kendilerinin anlayabildiğini, ayrıca ÖSYS kapsamının daraltılmasının lise matematik eğitimine ciddi zararlar verdiğini belirtmişlerdir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to examine the way and frequency of using high school mathematics textbooks by referring to the opinions of teachers and students. Questions for data collection are classified in three main groups: (i) level of recognition and use of textbooks (ii) quality of textbooks (iii) the factors that affect use of textbooks. Findings shows that average of teachers’ level of recognition of textbooks is 71%, teachers’ level of use of textbooks has decreased compared to previous years, teachers use test books more than textbooks during preperation of course. As to qualifications of textbooks, 65% of the teachers have considered that textbooks’ way of presenting subjects is well. Other teachers stated that they are medium or insufficient about this subject. In addition to this, teachers stated that textbooks must involve practice and tests, examples in textbooks are stereotype, textbooks are understood only by teachers themselves, constriction of ÖSYS’ content has impaired high school mathematics education seriously.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :