Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 20 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kodály yöntemi ve ilköğretim müzik derslerinde kodály yöntemi uygulamaları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
596
DOI :
Özet Türkçe :

Müzik öğretim yöntemlerinden en çok adı geçen ve en yaygın kullanılan uygulamalardan biri olan Kodály yöntemi, günümüzde Amerika ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkenin müzik öğretmenleri tarafından benimsenmiş yaklaşımlardan birisidir. Kodály, geliştirdiği yöntem ile, çocuğun doğal gelişimine odaklanan bir yaklaşım sergilemiş, çocuktaki bilinen olgulardan yola çıkılarak, okul öncesi döneminden başlayan sürece odaklanmış, ve devamında da müzikal açıdan “okur-yazar” yetişkinlere ulaşmayı hedeflemiştir. Kodály ve benzeri uygulamaları bilmemiz müzik öğretmenleri olarak neyin, niçin, ve nasıl yapıldığını anlamamıza yarayacağı gibi kendi yöntemlerimizi geliştirmemize katkıda bulunarak gelecek nesillere yönelik davranışlarımızı daha iyi kavramamıza yol açacaktır. Varolan uygulamaları bilmek ve bu uygulamaları kendi ortamımıza adapte edebilmek yapılacak en önemli işlerden biridir. Bu nedenle, bu çalışma ile, müzik öğretmenlerinin eğitim-öğretim ortamına katkıda bulunabilmesi düşüncesiyle, Kodály felsefesi ve Kodály yöntemi hakkında kısa bilgi verilerek, özellikle Kodály yaklaşımına göre hazırlanmış örnek bir ders planı sunulması hedeflenmiştir.

Özet İngilizce :

Kodály method is one of the many music education theories that is adopted and practiced in many countries in the world today. Kodály focused on child-development approach in his method so moving from the known elements, he focussed on the early chidhood period and he aimed to reach the musically literate people in continuation. Knowing the Kodály and other practices helps us to understand why and how we do the things in the name of music education and it will eventually help us to comprehend our attitudes toward students as well as to develop our own methodologies. Therefore, as music teachers, the major task to do is to know these theories and adapt them to our teaching/learning environments. For this reason, with this study, to contribute to the music teachers’ applications in their lessons, it is aimed to give brief information about Kodály philosophy and methodology and to present sample lesson plan prepared by the Kodály approach.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :