Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 23 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kaynaştırma sınıflarında işbirlikli öğrenme yöntemi ile müzik dersleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi1, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
520
DOI :
Özet Türkçe :

Müzik dersi özel gereksinimli ve normal öğrencilerin birbirleriyle yoğun olarak etkileşim içerisinde oldukları, kendilerini hem bireysel, hem de toplu olarak ifade edebildikleri bir derstir. Özel gereksinimli öğrencilerin müzik alanında kendilerini ifade edebilmeleri için verilecek eğitimin bireysel öğrenme hızına göre planlanması ve sınıf içerisinde bir takım öğretimsel uyarlamaların yapılması gerekmektedir. Öğretim yöntemlerinde yapılabilecek uyarlamalardan biri de sınıftaki tüm öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini geliştirmeyi hedefleyen işbirlikli öğrenme yöntemidir. Bu çalışmada Balıkesir'de bir ilköğretim okulunun sekizinci sınıfında işbirlikli öğrenme yöntemi ile işlenen müzik dersleri incelenmiştir. İşbirlikli öğrenme etkinliklerinin hem normal öğrenciler, hem de özel gereksinimli öğrencilerin ders başarıları ve müzik dersine yönelik tutumları üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmış, öğrencilerin derse yönelik ilgi ve katılımları sınıf içi gözlemlere ve öğretmen görüşlerine dayanılarak yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, çalışma grubundaki tüm öğrencilerin müzik dersi başarılarında ve müziğe yönelik tutumlarında artış olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, uygulama sırasında yapılan kamera çekimlerinin incelenmesi ve ders öğretmeni ile yapılan görüşmeler ile desteklenmektedir.

Özet İngilizce :

Music lessons are the lessons that students with special needs and the normal students can interact intensively and represent themselves individually and together. The education -in order to represent themselves in music area - for the students with special needs should be planned considering their individual learning rate and some educational adaptations should be done in the classroom. One of the adaptations for educational methods is the cooperative learning method that targets the improvement of academic and social developments of all students in the classroom. With this study, music lessons performed by the cooperative learning method at an elementry school in Balıkesir have been investigated. Also affect of the cooperative learning activities on the normal and special nedeed students' success in the lessons and the way of their behavior for the music lessons has been determined. Their interest and interaction to the music lessons have been interpreted according to the observations in the classroom and the thoughts of the teacher. According to the research results, in the work group all the students' success in music lessons and the way of their behaviour for the music lessons have been increased. This result is supported by examining the videos that have been taken during the practices and the interviews with the teacher.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :