Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 22 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim ii. kademe öğrencilerinin rasyonel sayılar konusundaki işlemsel ve kavramsal bilgi düzeylerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1, Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
424
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim II. kademe öğrencilerinin rasyonel sayılar konusundaki işlemsel ve kavramsal bilgi düzeylerini incelemektir. Özel durum çalışması yöntemiyle yürütülen çalışma, 2006–2007 güz döneminde Trabzon ilindeki bir ilçe ilköğretim okulunda yapılmıştır. Çalışma grubunu 50 altıncı, 50 yedinci ve 60 sekizinci sınıf olmak üzere toplam 160 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin işlemsel ve kavramsal bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla 6’sı işlemsel 6’sı kavramsal olmak üzere toplam 12 sorudan oluşan iki aşamalı çoktan seçmeli test gruplara uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde nitel ve nicel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma sonunda öğrencilerin işlemsel bilgi gerektiren sorulardaki performanslarının kavramsal bilgi gerektiren sorulardaki performanslarından daha iyi olduğu saptanmıştır. Ancak, gerek işlemsel gerekse kavramsal bilgi gerektiren sorularda öğrenci performanslarının yeterli düzeyde olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerde konuya ilişkin anlama ve öğrenme hatalarının olması, hatalı çözümler yapmalarına neden olmuştur. Öğrenme ortamlarında görev alan öğretmenlerin, rasyonel sayıların öğretiminde işlemsel ve kavramsal bilgi dengesini kuracak ortamlar oluşturmaları gerekmektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the procedural and conceptual knowledge of students between grade 6 and grade 8 about the rational numbers. Within the case study research methodology, the study was carried out in a district of the Trabzon in the fall semester of 2006-2007. The participants of the study consisted of 160 students. Of all participants, 50 were 6th grade, 50 were 7th grade, 60 were 8th grade students. To determine students’ procedural and conceptual knowledge, two-tier test comprising of 12 multiple-choice questions (six ones for each knowledge type) was administered to the participants. In analyzing the obtained data, both qualitative and quantitative methods were employed. As a consequence of the study, it was found out that student who answered procedural knowledge questions performed better than those who responded the conceptual knowledge ones. Nevertheless, it was deduced that the students’ performances in both the procedural and conceptual knowledge was not at satisfactory level. Also, it was observed that since students have difficulty in understanding and learning the rationale numbers, such a deficiency engendered to errors of the related questions. It is suggested that in teaching ‘rational numbers’ topic teachers should create an environment that balances the relationship between procedural knowledge and conceptual knowledge.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :