Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim dördüncü sınıf türkçe ders kitaplarının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
390
DOI :
Özet Türkçe :

Türk ulusunu çağdaş bir toplum haline getirmede en önemli rol eğitim kurumlarına düşmektedir. Eğitim kurumlarındaki ilk basamak ise ilköğretimdir. İlköğretim, öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal gelişimlerinin şekillendiği öğretim kademesi olma özelliğini taşımaktadır. Eğitim ve öğretim etkinliklerinin planlanmasında, uygulanmasında değerlendirilmesinde, geliştirilmesinde, nitelikli bir toplumun oluşmasında, çağdaş, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, topluma karşı sorumluluk duyan, insan haklarına saygılı, yapıcı, yaratıcı nesillerin yetişmesinde ders kitaplarının rolü yadsınamaz. Bireye, ana diline bilinçle yaklaşma ve onu bilinçli kullanma sorumluluğu ve becerisi ilköğretim basamağından itibaren kazandırılmaya başlanır. Bu bağlamda Türkçe ders kitaplarına önemli görevler düşmektedir. Türkçe programında belirtilen amaçlarla örtüşen, “öğrencilere Türk dilini sevdirecek, kurallarını sezdirecek; onları Türkçe’yi gelişim süreci içinde bilinçle, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltecek” Türkçe ders kitaplarının niteliğinin yükseltilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Education institutes have the most important role in providing Turkish nation to be a contemporary society. The first step in education institutes, on the other hand, is primary education. Primary education is characterised as the education process in which students’ cogritive and affective developments are formed. We cannot deny the role of course books in planning, applying, evaluating, and implementing the teaching and learning activities; in forming a qalified socirty; and in educating generations to be contemporary, independent and accompanied with scientific thinking ability, wide word view, responsibility to the society, respect to human rights, positive thinking and creativity. We make an individual approach his native language consciously and gain responsibility and ability to be able to use the language consciously from the very first years of primary education. In this respect, Turkish course books have important duties. We are inevitably forced to increase the quality of Turkish course books that carry the purposes stated in Turkish programs, that will make students love Turkish language, that will make students notice the rules; that will make them use the language consciously, cautiously and confidently in the development process of Turkish.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :