Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 25 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersindeki insan ve çevre ünitesinin işbirlikli öğrenme yöntemiyle işlenmesinin öğrenci başarısı üzerine etkisi

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi1
Görüntülenme :
332
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada; İşbirlikli Öğrenme Yönteminin, İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersindeki İnsan ve Çevre Ünitesine ilişkin başarılarına etkisi incelenmiştir. Araştırmada, ön test son test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırma 2009-2010 eğitim-öğretim yılının II. döneminde 5 hafta süreyle, Bursa Nilüfer, Kestel ve Yıldırım ilçelerinden seçilen okullarda gerçekleştirilmiş ve çalışmaya 207 öğrenci katılmıştır. Bu okullardaki ilköğretim 7. sınıf şubelerinden biri deney grubu (n=104), diğeri de kontrol grubu (n=103) olarak belirlenmiştir. 7. sınıf Fen ve Teknoloji dersinde yer alan “İnsan ve Çevre” ünitesi, deney gruplarında İşbirlikli Öğrenme Yöntemi, kontrol gruplarında ise Geleneksel Öğretim Yöntemi kullanılarak işlenmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Başarı Testleri ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Veriler bağımlı ve bağımsız gruplar için t-testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; Fen ve Teknoloji dersinde deney gruplarına uygulanan İşbirlikli Öğrenme Yönteminin, kontrol gruplarına uygulanan geleneksel öğretim yöntemlerine göre başarıyı arttırmada daha etkili olduğu tespit edilmiştir

Özet İngilizce :

In this study, the effects of the Cooperative Learning Method on achievements toward lesson of 7th grade students in elementary school were investigated. A control group design with pre-test and post-test has been used in the current research study. The sample of this study was 207 seventh grade students from four different elementary schools in Bursa. The data was collected in the Spring semester of 2009-2010 school year for five weeks. One of the 7th grade classes in these schools has been chosen as an experimental group (n=104) and the other as a control group (n=103). The unit entitled “Human and Environment” in the 7th grade Science and Technology textbook has been carried out through Cooperative Learning Method in the experimental groups. On the other hand Traditional Learning Method was implemented in the control groups. Data collection tools of this study were the Achievement Tests have been used as pre-test and post-test. Data was analyzed by using Independent and Paired-Samples t-test. The findings of this dissertation study indicated that Cooperative Learning Method was more effective than the Traditional Learning Method on students’ achievement towards Science and Technology course.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :