Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Görsel sanatlar eğitimi dersinin zihinsel engelli çocuklara katkısının özel eğitim öğretmenlerinin görüşleriyle belirlenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi1
Görüntülenme :
619
DOI :
Özet Türkçe :

Görsel sanatlar dersi çocuğun ruhsal ve bedensel gelişimini destekleyen önemli araçlardan bir tanesidir. Bu nedenle tüm bireylerin faydalanması gereken bir alandır. Bu araştırmanın amacı, ilköğretim birinci kademedeki eğitilebilir zihinsel engelli öğrencilerde görsel sanatlar eğitiminin kişisel gelişimlerine etkisinin vurgulanmasıdır. Araştırma, zihinsel engelli bireyler için görsel sanatlar eğitiminin nasıl olduğu, özel eğitim açısından görsel sanatlar eğitiminin önemi ve özel eğitim öğretmenlerinin görsel sanatlar dersinin uygulayışı konuları ele alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında görsel sanatlar eğitiminin eğitilebilir zihinsel engelli öğrencilerin gelişimine katkısına ilişkin özel eğitim öğretmenlerinin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırma, Bursa il sınırları içerisindeki on beş özel eğitim kurumunda seksen beş özel eğitim öğretmeniyle anket çalışmaları yapılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar tablolar halinde özetlenerek yorumlanmıştır. Araştırmalardan elde edilen bulgulara göre; araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğunun, görsel sanatlar eğitiminin zihinsel engelli çocukların gelişiminde etkili olduğunu ve bu dersin öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklediğini el-göz koordinasyonunu geliştirdiğini düşündükleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda özel eğitim öğretmenlerinin görüşleriyle elde edilen bulgular doğrultusunda, öğretmenlerin tüm sanat aktivitilerinde tekniği kolaycaverebileceği, çocuğun gelişim düzeyine göre hazırlanmış bireysel aktiviteler içeren ve zihinsel engelli çocukların kişisel gelişimlerini destekleyen ayrıntılı bir sanat eğitimi programı hazırlanması, kurumlarda görsel sanatlar dersleri için alanında uzman sanat eğitimcisine yer verilmesi ve çocukların engellilik durumları göz

Özet İngilizce :

Visual arts course is an important instrument that supports the child’s psychological and physical development. As a result, everyone should benefit from this course. The aim of this study is to emphasize the impact of visual arts education on the motor skills improvement of mentally handicapped students in the first level of elementary education. The study has been conducted in the following fields: the type of visual arts education for mentally handicapped students, the importance of visual arts education for special education and the way in which special education teachers teach visual arts. Special education teachers have been consulted to determine the impact of visual arts education on mentally handicapped students. The study has been conducted in the province of Bursa, with surveys including 85 special education teachers in 15 special education institutions. The results have been summarized in tables and then analyzed. The results indicate that a majority of

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :