Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen ve teknoloji dersi proje tabanlı öğretim uygulamasında ilköğretim öğrencilerinin karşılaştıkları güçlükler

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
333
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada amaç; ilköğretim öğrencilerinin proje çalışmaları sürecinde karşılaştıkları olumsuzlukların neler olduğunu ve hangi sebeplerden kaynaklandığını ortaya çıkarmaktır. Çalışmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 17 ilköğretim 8. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakatlar kullanılmıştır. Mülakat verilerinin analizinde nitel araştırma yöntemi kullanılmış, betimsel ve içerik analizinden yararlanılmıştır. Mülakatlar grup mülakatları şeklinde 10 farklı grupla birlikte yürütülmüştür. Öğrencilerin proje konularını kendilerinin belirlemedikleri durumlarda yaratıcı çalışmaların ortaya çıkarılmadığı görülmüştür. Araştırmanın sonucunda; öğrencilerin proje modellerini oluşturmada, proje yapım sürecince kişi, kurum ve kuruluşlara ulaşmada problemlerle karşılaştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin proje çalışmalarına yeterli desteğin toplumda yer alan kurum ve kuruluşlar tarafından verilmesi gerektiği ve öğrencilerin bu tür öğrenme ortamları ile daha çok karşı karşıya getirilmesi gerektiği öneri olarak sunulmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to emerge students' problems in project based learning environments including which problems they faced and the reasons of these problems. Case study was used in this study. The sample of this study consisted of seventeen students. Semi structured interview was used for data collection. Descriptive and content analysis were used in data analysis. Group interviews were done with 10 students group in this study. It was seen that, students didn't compose creative production if they didn't determine the project subject on their own. At the end of the study, it was found out that, students had problems relate to compose project models and to reach establishment for project. Proposals are presented related to establishment should be give support to students' projects. Also students should be faced project based learning environment a lot.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :