Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 21 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim merkezlerini fen öğretimi açısından değerlendirmesi: feza gürsey bilim merkezi örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
326
DOI :
Özet Türkçe :

Yapılan çalışmada Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde bulunan deney setlerinin ve yapılan etkinliklerin fen öğretimi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yürütülen araştırmaya Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. sınıfında öğrenim gören 12 erkek, 14 kız toplam 26 öğretmen adayı katılmıştır. Feza Gürsey Bilim Merkezi’nin fen öğretimine katkısını tespit etmek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Bu çerçevede bilim merkezine düzenlenen gezi sonrası elde edilen veriler çözümlenmiş ve farklı araştırmacılar tarafından birbirinden bağımsız olarak tasnif edilip gruplandırılmıştır. Bunun yanında bilim merkezinde bulunan deney setleri, yapılan etkinlikler ve bilim müzesi rehberlerinin alan ve pedagojik yeterlilikleri de değerlendirilmiştir. Bu amaçla 5’li likert tipi bilim merkezi değerlendirme anketi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin aritmetik ortalama dağılımları çıkartılmış ve yorumlanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adayları bu tip bilim merkezlerinin mesleki gelişimleri açısından faydalı olacağını belirtmişlerdir. Bununla beraber bilim merkezlerini ziyaret eden ilköğretim öğrencilerinin fene olan ilgilerinde ve akademik başarılarında artış meydana gelebileceğini, öğrencilere fen okur yazarlığı kazandırabileceğini ve meslek (alan) seçimlerini etkileyebileceğini de dile getirmişlerdir.

Özet İngilizce :

In this research, effects of the experiment sets and activities on Science Teaching have been researched in Feza Gürsey Science Centre. 12 male and 14 female totally, 26 forth grade students in Science Teaching Department participated to the search which has been carried out in Ahi Evran University Faculty of Education. In order to determine the contribution of the Feza Gürsey Science Centre to the science teaching, semi-structured interview method has been applied. In this context; after the excursion that was arranged in Science Centre, the acquired data have been analyzed and classified independently into groups by the researchers. Moreover, the experiment sets, accomplished activities, science museum, and the pedagogic and field sufficiency of the guides have been evaluated. In order to do so, likert type evaluation questionnaire has been used. Arithmetic mean distributions of the acquired data have been computed and interpreted. The novice teachers who joined the research implied that Science Centers would be efficient for their academic careers. Furthermore, they added that the primary school students visited these science centers might increase their interest to science learning and academic careers. In addition,; it might acquisition science literacy and affect the choice of the students about their profession.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :