Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 19 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen bilgisi öğretiminde bilimsel tutumların işlevsel önemi ve bilimsel tutum ölçeğinin türkçeye uyarlanma çalışması

Yazar kurumları :
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
568
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, bilimsel tutumların fen bilgisi öğretimindeki yerine değinerek, Moore ve Foy (1997) tarafından geliştirilen Bilimsel Tutum Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması aşamasında, geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmak olarak belirlenmiştir. Böylelikle ölçeğin, fen bilgisi öğretiminde bilimsel tutumlarla ilgili yapılacak çalışmalara, bir envanter olarak kaynaklık etmesi düşünülmüştür. Özgün ölçek İngilizce olup, 6 farklı alt ölçekten meydana gelmiş ve 40 maddeden oluşmuştur. Ölçek öncelikle, Türkçe’ye çevrilmiş, ardından dil, içerik ve kapsam yönünden yeterliği için uzman görüşüne sunulmuştur. Yapılan değerlendirme sonucunda, alt ölçekteki başlıklar yeniden oluşturulmuştur. Ölçeğin uygulaması, ilköğretim 6.7. ve 8. sınıflarda bulunan toplam 300 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda, ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.76, Spearman Brown iki yarı test korelasyonu ise 0.84 olarak bulunmuştur. Açıklanan değerler, ölçeğin güvenirliği için yüksek değerler olarak belirlenmiş ve bilimsel tutumla ilgili yapılacak çalışmalarda kullanılabileceğine yönelik öneriler sunulmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was defined as mentioning the place of scientific attıtudes in science teaching and completing validity and realiability procedures as Scientific Attitude Scale by Moore and Foy (1997) while adapting it to Turkish. By this way, it was thought that this scale could be a reference as an inventory for the studies on scientific attitudes in science teaching. The original scale is in English, it contains 6 subcategories and has 40 items. Firstly, it was translated, then it was submitted to the specialists to take their opinions in terms of language, content and range. As the result of this evaluation, the titles in the subcategories was formed again. The scale was applied to 300 students in 6th, 7th, 8th classes of primary schools. After the validity and reliability analysis, Cronbach Alfa coefficient was 0.76, Spearman Brown Corelation was 0.84. These rates were thought to be high measures for the validity and suggestions were made to make it clear that this scale might be used in studies on scientific studies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :