Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Computer based ınstruction and computer assisted language learning in schools in bursa

Yazar kurumları :
Uludag University Faculty of Education Department of Teaching German as a Foreign Language1
Görüntülenme :
304
DOI :
Özet Türkçe :

Present research is the pilot study of a larger scale, longitudinal study that’s being carried on in Bursa. 20 schools were randomly selected for investigation. A questionnaire that investigates the hardware, purposes of using computers, attitudes of teachers towards computer-based instruction, and possible reasons that prevent the integration of computers, was given either to the principal or the vice principal of each school. Research results show a big difference between private schools and government schools in computer-based instruction. There is a clear superiority of private schools both in the number of hardware they posses and in the use of computers for educational purposes. The results of the study indicate that, although steps are taken both by National Ministry of Education and Local Education Authorities, such as providing computers and offering in-service training, computers are not widely used in education. The majority of schools use computers for reasons other than education such as keeping records and registration. In addition, if computers are used, they are used in subjects other than teaching. The main reason, aside from finance, that seems to prevent the integration of computers found to be that teachers and administrators are not aware of pedagogical opportunities that computers provide.

Özet İngilizce :

Bu araştırma, Bursa’da yürütülen daha geniş ölçekli ve uzun vadeli bir projenin pilot çalışmasıdır. Bu amaçla rasgele 20 okul seçilmiş ve bu okulların müdür veya müdür yardımcılarına bilgisayar donanımı, kullanım amaçlarını, öğretmenlerin bilgisayar destekli öğretime karşı tutum ve düşüncelerini ve bilgisayarın öğretime entegre edilmesinin önündeki engelleri sorgulayan bir anket verilmiştir. Araştırma sonuçları bilgisayar destekli öğretimde (BDÖ) özel ve devlet okulları arasında büyük fark olduğunu, özel okulların donanım ve uygulamalarda belirgin bir üstünlüğü olduğunu ortaya koymuştur. Sonuçlar ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bilgisayar temini ve öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim sağlamak gibi bazı adımlar atılmasına rağmen, bilgisayarın öğretimde kullanılmadığını göstermektedir. Okulların büyük bir kısmında bilgisayarlar yazı yazma, kayıt tutma ve öğrenci kayıtları gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Bilgisayarın öğretime entegre edilmesinin önündeki en büyük engel, finansal nedenler dışında, öğretmen ve idarecilerin bilgisayarın sağlayacağı pedagojik olanakların bilincinde olmaması şeklinde bulunmuştur.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :