Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 26 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çocukluk dönemi mutluluk/huzur anıları ölçeğinin türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
579
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı; Çocukluk Dönemi Mutluluk/Huzur Anıları Ölçeğinin (ÇDMHAÖ; Richter, Gilbert, ve McEwan, 2009) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 399 lise öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizinde 20 maddeden ve tek boyuttan oluşan modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x²= 358,79, sd= 163, p= 0,0000, RMSEA= 0,055, NFI= 0,97, CFI= 0,99, IFI= 0,99, RFI= 0,97, GFI= 0,92, SRMR= 0,039). Ölçeğin faktör yükleri 0,52 ile 0,75, madde toplam korelasyon katsayıları ise 0,21 ile .68 arasında sıralanmaktadır. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı 0,88 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar ölçeğin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the validity and reliability of the Turkish Version of the Early Memories of Warmth and Safeness Scale (EMWSS; Richter, Gilbert, and McEwan, 2009). The sample of study consists of 399 high school students. Results of confirmatory factor analysis demonstrated that the twenty items loaded on one factor and the unidimensional model was well fit (x²= 358,79, df= 163, p= 0,0000, RMSEA= 0,055, NFI= 0,97, CFI= 0,99, IFI= 0,99, RFI= 0,97, GFI= 0,92, SRMR= 0,039). Factor loadings ranged from 0,52 to 0,75 and the corrected item-total correlations of EMWSS ranged from 0,21 to 0,68. Internal consistency reliability coefficient of the scale was found as 0,88. These results demonstrate that this scale is a valid and reliable instrument.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :