Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 23 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı başlatma ve başa çıkma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Lisesi1, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD2
Görüntülenme :
498
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı başlatma ve başa çıkma arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Bu araştırmada ayrıca, başa çıkma yöntemlerini kullanmanın ilişki başlatma niceliği ile ilişkili olup olmadığı da incelenmiştir. Çalışmada 19-25 yaşları arasında 148 kadın ve 108 erkek toplam 256 beliren yetişkin yer almıştır. Bu araştırmada, Romantik Yakınlığı Başlatmanın Belirleyicileri Ölçeği ve Stresle Başa Çıkma Ölçeği kullanılmıştır. Romantik yakınlığı başlatma ile başa çıkma arasındaki ilişkiler basit regresyon analizi tekniği ile incelenmiştir. Ayrıca, başa çıkma yöntemlerini kullanmanın ilişki başlatma niceliği ile ilişkili olup olmadığı tek yönlü varyans analizi yöntemiyle ele alınmıştır. Araştırmada, problem odaklı başa çıkma ve sosyal destek aramanın romantik yakınlığı başlatma ile anlamlı ve önemli düzeyde ilişkili olduğu bulunmuştur. Romantik ilişki sayısının artmasına bağlı olarak bireylerin, işlevsel başa çıkma yöntemlerini kullandıkları sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

This study examines the association between, coping and initiating romantic intimacy at emerging adulthood. In addition to this goal, this study also examines the association between, coping and quantity of romantic intimacy. A total of 256 individuals (148 female and 108 male) completed the Coping with Stress Scale and Markers of Starting Romantic Intimacy Scale. In this study, basic regression analysis and one-way ANOVA methods were used in order to analyze the data. It is found that there was significantly positive relationships between problem focused coping, social support and initiating romantic intimacy. It is concluded that the more emerging adults experience romantic relationships the more functional coping strategies they use.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :