Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 25 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A study on the effects of the cooperative learning method in science and technology education on the students’ attitude: bursa model

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi1
Görüntülenme :
280
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, the e mphasis was given on the effects of the Cooperative Learning Method on the primary education 7th grade students’ attitudes in Science and Technology Education. A total of 101 students of four different schools in Nilüfer, Kestel and Yıldırım provinces of Bursa were selected and participated in this study in which the chapter of “Human and Environment” was studied using the Cooperative Learning Method. The data originated from the application results were collected by means of the survey of the Students’ Opinions on the Cooperative Learning Approach consisting of 20 questions, and evaluated using the SPSS 13.00 packaged software. In accordance with the results of the comparison made among the students studying Science and Technology subject at the four selected schools, it was found that the Cooperative Learning Method was positively effective in the attitudes of the 65% of the students, while it was negatively effective in the 20% of them; and it was also found that it was non-effective in the 15% of the students.

Özet İngilizce :

Bu araştırmada, İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Öğretimindeki tutumlarına etkileri üzerinde durulmuştur. “İnsan ve Çevre” ünitesinin İşbirlikli Öğrenme Yöntemiyle işlendiği bu çalışmaya Bursa ilinin Nilüfer, Kestel ve Yıldırım ilçelerinden seçilen dört farklı okuldan toplam 101 öğrenci katılmıştır. Uygulama sonuçlarına ilişkin veriler, 20 sorudan oluşan İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öğrenci Görüşleri Anketiyle toplanmış ve SPSS 13.00 paket programında değerlendirilmiştir. Dört okul arasında yapılan karşılaştırma sonuçlarına göre İşbirlikli Öğrenme Yönteminin, Fen ve Teknoloji dersine katılan öğrencilerin %65’inin tutumları üzerinde olumlu yönde etkili olduğu, %20’sinin tutumları üzerinde olumsuz yönde etkili olduğu ve %15’inin tutumları üzerinde bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :