Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

UHBAB ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye yüzme federasyonu atlama kış kupasına katılan kule atlayıcıların zihinsel yetenekleri üzerine nitel çalışma

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
357
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, kule atlama sporu yapanların zihinsel beceri yeteneklerini ölçmek için amaçlanmıştır. Yöntem olarak amaçlı örnekleme yönteminden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Çalışmada odak grup görüşmesi yöntemi kullanılmıştır. Verilerin bilgisayar ortamında metin şekline dönüştürülebilmesi için içerik analizi yapılmıştır. Aynı zamanda betimleme analizi de kullanılmıştır. Bu çalışmada, kule atlama sporu yapan sporcuların bazı zihinsel yeteneklerini yarışma ve antrenman ortamında ortaya koyamadıkları ve bu yeteneklerini etkileyen etmenlerden bahsedilmektedir. Araştırmaya katılan sporcuların zihinsel yeteneklerini etkileyen etmenler ; Konsantrasyon, baskı, korku, sosyal onay ve kendilik yeterliliği olarak saptanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to measure the mental abilities of individual the platform diving sport. Easy-to-access situation sampling has been taken as a method, out of the purposeful sampling method. The technique of focused group interview method has been applied in the work. Content analysis has been conducted in the transformation of data to the format of text in a computer environment. Descriptive analysis has also been used. In this study, the fact that people in the jumping sports don't use some of their mental abilities in competition and training fields, and these factors affecting their abilities are talked about. The factors affecting their mental abilities have been identified as concentration, pressure, fear, social approval, and self-efficacy.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :